Billede: Hedensted Kommune

Unik klimavej i Hedensted

I marts indviede Hedensted Kommune en helt særlig klimavej. Vejen bygger på NCC’s koncept for klimaveje og adresserer to af tidens store klimaudfordringer i én og samme løsning – nemlig håndtering af den stigende mængde regnvand og produktion af bæredygtig varme.

Fremtidens klima stiller Danmark over for en række udfordringer, når det handler om klimatilpasning og klimaforebyggelse. Hedensted Kommune har derfor netop etableret en klimavej på Dalbyvej i Hedensted. Vejen er baseret på NCC’s koncept for klimaveje, som er designet til at kunne håndtere store mængder regnvand lokalt. Samtidig er der lagt jordvarmeslanger ned i vejen, der udvinder varme fra regnvandet til opvarmning af børnehaven Lille Dalby, som er nabo til klimavejen.

Kort om klimavejen

Den 50 meter lange klimavej i Hedensted er den første klimavej, hvor man har kombineret såkaldt permeabel asfalt med jordvarme. Anlægget fungerer på den måde, at regnvand siver ned gennem den åbne asfalt, hvor vandet samles i en 120.000 liter stor kasse. I kassen er 800 meter jordvarmerør, som hiver energien ud af regnvandet og sender det til den nærliggende børnehave. Her vil klimavejen fremover dække børnehavens vand- og varmeforbrug.

Udover at producere varme har den nye løsning også den fordel, at kommunen selv kan bestemme, hvornår de vil lede de 120.000 liter vand ud i systemet. Eksempelvis kan man lade vandet hobe op under skybrud og lede det ud, når der igen er kapacitet i kloakkerne.

Klimavejen i Hedensted er et samarbejde mellem kommunen og VIA University College Horsens. Projektet er et led i et stort EU-støttet projekt, Coast to Coast Climate Challenge, som gennemføres i samarbejde med en række partnere i Region Midtjylland: HM entreprenør, Løsning VVS A/S, Colas Danmark A/S, Kamstrup og NCC Industry A/S.

Gode udsigter for fremtiden

I perioden 2018-2022 vil parterne bag projektet følge klimavejen for at blive klogere på vejens potentialer i fremtiden. Formålet er blandt andet at samle erfaringer om, hvordan vejen opfører sig i frostvejr, og hvordan vintervedligehold kan håndteres. Projektets resultater vil indgå som et vigtigt bidrag i Coast to Coast Climate Challenge projektets fremadrettede arbejde. 

Det er ind til videre kun Hedensted Kommune, der kan bryste sig af at have denne særlige klimavej, men allerede nu har repræsentanter fra New Zealand henvendt sig til NCC og flere af de øvrige parter for at blive klogere på projektet.

Læs mere om projektet på hedensted.dk

Se også TV2-indslag

Michael Brask
Michael Brask

Salgschef, Råstoffer Fyn, NCC Industry

Klimavej_Hedensted2