Byudvikling

Den levende by

Som det eneste udviklingsselskab i Danmark har vi mangeårig erfaring med behandling af større, sammenhængende byområder. Udvikling af en ny bydel indebærer en samlet planlægning og udvikling helt fra grunden af f.eks. boliger, kontorer, hoteller og butikker såvel som af infrastruktur og rekreative områder.

Et nyt byområde skal have sin egen karakter og identitet samtidig med, at det skal indgå i et naturligt og funktionelt samspil med omkringliggende områder. Vi skal skabe attraktive og velfungerende bymiljøer med gode arbejdspladser og plads til et godt liv for bydelens borgere og brugere i mange år.

Byudvikling kræver en række spidskompetencer og en solid organisation, der kan håndtere et langvarigt engagement. Kompleksiteten spænder fra udarbejdelse af helhedsplaner og skitseprojekter til håndtering af kommune- og lokalplaner, udstykninger, eventuel forurening og oprydning og til endelig gennemførelse af planerne. Byudvikling indebærer indgåelse af strategiske partnerskaber og samarbejde med både investorer, myndigheder, grundejere og brugere.

NCC Property Development A/S har bl.a. udviklet Havnestad, Tuborg Nord i Hellerup, Teglholmen i Sydhavnen, Langelinie-området på Østerbro, Artillerivej Syd, Nobelparken i Århus og Ørestad Down Town.

 

urban_b1