Renovering

Vi bidrager til at udnytte potentialet i eksisterende bygninger, så de passer til dine behov.

I kraft af vores erfaring fra mere end 50 år på det danske renoverings-
marked ved vi efterhånden, hvad der skal til, for at både byggeprocessen og det færdige resultat bliver en succes. Vi kan tilbyde et samarbejde baseret på engagement og gensidig tillid, og vi ved, hvad der kræves af os for at udføre en renovering samtidigt med opretholdelse af dagligdagen i ejendommen.

“Bygningsrenovering er ikke kun at sikre ældre bygninger mod forfald. Vi skaber et bedre indeklima og øger bygningens værdi i årene fremover.”

- Dennis Nielsen, direktør, NCC Energirenovering

Bolig og institution

Vi renoverer alle former for boliger og bo-institutioner og tilbyder vores rådgivning tidligt i processen. En tryg proces baseret på grundig planlægning og dialog med beboerne er afgørende for, at renoveringsprojektet bliver en succes. Uanset hvor i processen du står, vil vi gerne dele vores praktiske erfaringer fra tilsvarende projekter og rådgive dig om forløbet
Læs mere om renovering af boliger og institutioner.

Skoler og uddannelse

Vi har arbejdet med uddannelses-området i mange år og vil gerne dele vores erfaringer med dig. Det er ikke nok at være en teknisk dygtig entreprenør, når man skal renovere en skole i drift. Vi tilbyder høj sikkerhed og forståelse for skolens driftsvilkår i en smidig og fleksibel arbejdsproces, baseret på dialog med dig og dine brugere.
Læs mere om renovering af skoler og uddannelsesinstitutioner.

Erhverv

Ombygning og renovering til egen brug eller udlejning? Vi kan optimere ejendommen, afstemt dine behov og dit budget.NCC både renoverer, udvikler og nyopfører erhvervsejendomme. Derfor får du en samarbejdspartner, som ved, hvad erhvervsmarkedet kræver, og kan omsætte dine behov til bygbare løsninger. Vi udfører arbejdet, så virksomhedens daglige drift kan opretholdes, og du undgår driftstab.
Læs mere om renovering af erhvervsbygninger.

Hospital og sundhed

Vi er en erfaren projektpartner indenfor hospitalsrenovering, der kan tage med-ansvar for både proces og slutbruger. Med vores erfaring fra hospitalsrenoveringer ved vi, at det er en teknisk krævende disciplin, og at der er mange interessenter involveret. Vi kan bidrage til en fleksibel og effektiv proces, der tager højde for brugerbehov og ændringer uden, at du behøver gå på kompromis med budget eller kvalitet.
Læs mere om renovering af hospitaler.

Vigtige overvejelser

1. Referencer
Du altid kan tage referencer på den projekt-organisation, entreprenøren tilbyder. Ved at tale med bygherrer, som har samarbejdet med entreprenørens nøglepersoner, kan du hurtigt finde ud af, om det er en samarbejdspartner, du kan føle dig tryg ved, og som kan levere varen.

2. Ansættelsessamtale
Der er mulighed for at holde ”ansættelses-samtale” i tilbudsprocessen. Valg af entreprenørteam kan sammenlignes med en ansættelse. Med en tilbudspræsentation eller et dialogmøde kan du møde den projektorganisation, du skal bygge med.

3. Tildelingskriterier
Du kan i udbudsmaterialet vælge dine egne, specifikke tildelingskriterier. Lad entreprenøren beskrive, hvordan han vil håndtere problemstillinger, som er særligt kritiske for dig. Det kan være f.eks. logistik, brugerinddragelse, risikohåndtering, kommunikation, projektoptimering, bygbarhed eller produktkvalitet.

4. Samarbejdsform
Det er dig, der definerer samarbejdsformen på dit projekt. En fuldt defineret opgave eller et komplekst projekt med mange risici. Hvilken entreprise – eller samarbejdsform kan understøtte din proces bedst? Uanset entrepriseform kan du supplere med rammer for samarbejdet.

5. Økonomi
Der er mange måder at konkurrere på økonomien på. Prisen er for de fleste et vigtigt tildelingskriterium, men hvad er vigtigst? En lav startpris eller et overholdt totalbudget? Har du overvejet at anvende 2-kuvert system, så du styrker en fair vurdering af både økonomiske og kvalitative tildelingskriterier?

6. Optioner
Du kan byde en renoveringsopgave ud i optioner. Et projekt opdelt i optioner giver dig mulighed for at afprøve samarbejdet. Entreprenøren har et stort incitament til at levere sit bedste, for at blive tildelt næste option, og du forpligter dig kun for en etape ad gangen.

7. Sikkerhed
Sikkerhedsprocedurer altid er gode at dobbelttjekke. Du kan spørge ind til, hvordan entreprenøren har tænkt sig at håndtere sikkerheden på byggesagen og bede om referencer og eksempler fra andre, tilsvarende byggesager, han har gennemført.

8. Bæredygtighed
Bæredygtighed har mange facetter. I forbindelse med projekteringen er der overvejelser om f.eks. bygningens energiforbrug og indeklima. Har du overvejet, hvilken rolle selve udførelsen, herunder energi- og materialeforbrug spiller for det samlede bæredygtighedsregnskab?

9. Tilgængelighed
Du er forpligtet til at skabe tilgængelighed i dit projekt. Danmark har siden 2007 været forpligtet af FN’s Handicap Konvention, som bl.a. stiller krav om tilgængelige og ligeværdige løsninger i byggeriet. Hvad betyder det for dit projekt? Hvordan sikrer du, at alle ligeværdigt kan bruge løsningerne?

 

Dennis Nielsen (5)
Dennis Nielsen

Direktør, NCC Building

Miljøcertificering

Vi ønsker at mindske miljøpåvirkninger fra vores egen produktion og tilbyde vores kunder løsninger, der bidrager til et lavt energiforbrug. NCC er ISO 14001:2004-certificeret indenfor miljøledelse.


Arbejdsmiljøcertificering

Vi styrker det forebyggende arbejdsmiljø-arbejde for at minimere risici og reducere arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser. NCC er OHSAS 18001:2008-certificeret inden for arbejdsmiljøledelse.

Kvalitetscertificering

Vi vægter kundetilfredsheden, arbejdsglæden hos de ansatte og den løbende forbedring af produkter, processer og ydelser. NCC er ISO 9001:2008-certificeret indenfor kvalitetsstyring og energimærkning af bygninger.