Renovering af skoler og uddannelsesinstitutioner

Renovering af skoler og uddannelsesinstitutioner kræver en høj grad af logistik og koordinering parterne imellem. Derudover stiller vi høje krav til den fysiske sikkerhed – både for håndværkerne, eleverne og lærerne.

Når man renoverer og ombygger skoler, er det ikke nok at vide alt om tidligere tiders byggeskik og teknik og være en fagligt dygtig entreprenør.

Uden forståelsen for skolens daglige drift, hverdag og funktioner bliver det sjældent en succes.

“Det nytter jo ikke, at vi har 8 lastbiler, der afleverer materialer til byggepladsen, samtidigt med at 800 elever skal møde til første time!”

- Erik Vibe Pedersen, Områdedirektør, NCC Energirenovering, Bolig & Institution

Vi ved fra erfaringer med området gennem mange år, at det er planlægningen, dialogen og omtanken, der gør forskellen. Byggepladsen skal køre effektivt, og skolen skal fungere trygt og optimalt – samtidig. Det kræver koordinering og fleksibilitet at få tingene til at glide, så det bliver en god proces for alle.

For at opnå en god proces, har vi altid fokus på:

  • at skabe høj sikkerhed for alle og holde byggeplads og skoleområder adskilte
  • at planlægge logistik af leverancer, herunder til og frakørselsforhold ift. bestemte tidsintervaller og efter projektetaper, så vi holder skolens og byggepladsens trafik adskilt
  • at planlægge arbejdets udførelse i afgrænsede etaper og i tæt koordinering med skolens aktiviteter, så vi f.eks. bruger ferier samt fri- og temadage til at udføre det, der støjer og støver
  • at understøtte, at skolen kan bruge byggeprojektet som læring i undervisningen, og på den måde skabe værdi for skolen med projektet og vores viden om byggeri
evp
Erik Vibe Pedersen

Områdedirektør, NCC Building

Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg