ESCO

Som ESCO-virksomhed kan vi hjælpe dig med at få et overblik over potentialet for energibesparelser i din ejendom eller ejendomsporte-følje. For den aftalte energirenovering stiller vi en fuld økonomisk garanti. Vi tilbyder hele pakken fra energiscreening over udarbejdelse af energikoncept til udførelse af energirenovering og opfølgning på energibesparelse. Du har én samarbejdspartner i hele forløbet.

Hvad enten du er offentlig eller privat bygherre, vil en kortlægning af energiforbruget i din ejendom eller ejendomsportefølje kunne medføre markante besparelser og mindre CO2 udledning.

Som byggevirksomhed har vi særlig ekspertise omkring bygningers livscyklus. De energibesparelser, vi foreslår, omfatter derfor både klimaskærm, teknik og brugeradfærd.

“Som byggevirksomhed har vi særlig ekspertise omkring bygningers livscyklus. De energibesparelser, vi foreslår, omfatter derfor både klimaskærm, teknik og brugeradfærd.”

- Jens Thamdrup, Sektionschef, Engineering

Martin Ryder

Områdechef - Engineering, NCC Building Nordics