Vejen til jeres nye kontor - Future Office-processen

Vejen til jeres nye kontor er en rejse, som begynder med spørgsmålet: ”Hvordan ser vores virksomhed ud om fem år?” Derefter starter vi sammen processen, som har fire vigtige trin på vejen.

1. Analyse

Svar, med udgangspunkt i jeres nuværende situation og fremtidige planer, på følgende spørgsmål:

 • Hvad er virksomhedens målsætninger, udfordringer og fremtidige planer?
 • Hvordan ser tidsplanen for flytningen ud?
 • Hvilke trends påvirker virksomheden mest?
 • Hvor bor medarbejderne?

Hvad fungerer godt i det nuværende arbejdsmiljø, og hvad skal forbedres?

2. Målsætning og strategiske valg

Evaluering af konklusioner fra analysen, og drøftelse af målsætninger og strategiske valg:

 • Hvad er formålet med flytningen?
  • Hvordan kan flytningen styrke brandet og gavne medarbejderne?
  • På hvilke måder kan flytningen bidrage til at forbedre bundlinjen?
  • Overvejelse af forskellige alternativer
 • Bygge nyt eller flytte til en eksisterende ejendom?
  • Mulige beliggenheder?
  • Konsekvenser af ændrede arbejdsprocesser/-rutiner
  • Vurdering af virksomhedens interne ressourcer i forhold til at håndtere den forandringsproces og udnytte de muligheder, som en flytning indebærer.

3. Skræddersyet løsning

Når de strategisk valg er truffet, skræddersyr vi i fællesskab den løsning, der opfylder behovene bedst.

4. Udførelse og flytning

Uanset om I skal flytte til nye lokaler eller ombygger jeres nuværende kontor, er der meget, der skal planlægges og formidles:

 • Planlægning af intern information.
 • Involvering af medarbejdere i flytningen.
 • Udarbejde tjekliste for en vellykket flytning.
1782-6002-dk-future-office-journey-symbol-century
Ulrik Gram Meiner-3
Ulrik Gram Meiner

Direktør, Udlejning & Marketing, NCC Property Development