Projektudvikling af lager- og logistikejendomme

NCC Property Development har udviklet et koncept til lager- og logistikbygninger, der på én og samme tid forener standardiseringens fordele med muligheden for individuelle tilpasninger. Vi kalder det Future Logistics by NCC

I konceptet opdeles en lager- og logistikejendom i 3 hovedkomponenter:

 • Lager- og logistikafsnit med mulighed for serviceafdeling og teknikrum m.v.
 • Administrations- og velfærdsafsnit afhængig af behov.
 • Manøvre- og parkeringsarealer

Future Logistics by NCC bygger på en optimering af allerede kendte forhold som f.eks. lovkrav og materialegenskaber. Det gælder bl.a. lovens rammer for højlager uden krav til installation af sprinkleranlæg eller valg af de rette materialer og kvaliteter.

Med udgangspunkt i NCC’s store erfaring på området tager konceptbeskrivelsen højde for alle de typiske behov i en lager- og logistikejendom, således at disse er beskrevet ud fra en på forhånd fastsat standard.

Konceptbeskrivelsen fungerer derfor som et værktøj for kunden, NCC og rådgiverne, så kundens ønsker/behov kan indarbejdes meget tidligt i beslutningsfasen.

Vi kan naturligvis også udvikle individuelle ejendomme med unik arkitektur og tekniske specifikationer, som f.eks. højder op til 25 m. mv.

To eksempler

Vi har udarbejdet 2 standardeksempler på lager- og logistikejendomme med lagerstørrelser på henholdsvis 10.000 m² og 20.000 m². De to eksempler indeholder henholdsvis 5 og 10 haller i en størrelse på maks. 2.000 m² med en stabelhøjde på maks. 8 m. (Men kan tilbydes helt op til 25 m.)

I begge eksempler er lagerafsnittene suppleret med en 2-etagers administrationsbygning, som kan tilpasses og placeres efter behov.

Fordele

Fordelene ved en standardiseret lager- og logistikløsning er:

 • et gennemarbejdet og gennemtænkt koncept
 • en mere smidig proces
 • en økonomisk fordel.

Alle vores lager- og logistikejendomme tager højde for den enkelte kundes behov og for den bedst mulige udnyttelse af grundstykke og ressourcer.

Standard tilvalgsmuligheder

 • Lagergulv udført i densiphalt med planhed i henhold til DIN 18202, tabel 4 (± 5 mm.) per 2 meter)
 • Lagergulv udført i BRECOPAC – BRECOPLAN med planhed for smalgangstrucks jf. DIN 15185
 • Slusehuse i facade
 • Skydedøre mellem lagermoduler
 • Lagerkontor
 • Vinduesbånd i lagermodul
 • Elevator
 • Køling, administrationsdelen
 • Manøvre- og p-arealer, tung trafik

Individuelle tilvalgsmuligheder

Ud over standard tilvalgene er der mulighed for individuelle tilpasninger, som forhandles direkte.

Alt efter omfanget af individuelle tilpasninger skal der påregnes en evt. forlænget tidsperiode for både prisfastsætning, projektering og udførelse.