Afvanding af veje

Korrekt vedligeholdelse af rabatter, grøfter, brønde og ledninger forlænger vejens og vejbelægningens levetid.

Vi giver rabatten høvl så fremkommeligheden er i top

Vand på vejen er en farlig cocktail for bilister. Når rabatten vokser, kan vandmasserne ikke ledes væk fra kørebanen. Løsningen er en rabathøvl, der jævner rabatten ud, så vandet ledes væk fra vejen og ned i grøften. Dybe spor fra traktorer og lastbiler klares i samme omgang. 

Vejservice, Afvanding kan tilbyde:

Rabatafhøvling

Vi udfører traditionel rabatafhøvling med læsning af rabatmaterialer på lastbil og bortkørsel til deponi eller alternativ afhøvling, hvor materialet spredes på det bagved liggende vejareal.

Rabatfræsning

Vi udfører fræsning og regulering af rabatter, hvor materialet flyttes ind mod kørebanen, eller fræsning og regulering af rabatter i indtil fuld bredde, hvor materialet fræses ind til kørebanekanten og ud fra kørebanekanten efter behov, så der opnås fald bort fra kørebanekanten.

Kantudlægning og vedligehold af grusveje

Vi udfører også kantudlægning af grusprodukt med lastbil der er specialbygget til opgaven. Grusveje kræver jævnlig vedligeholdelse. Vi kan tilbyde afretning og tilførsel af materialer.

René Houmann

Entreprisechef med ansvar for Afvanding

Peder-Grønne
Peder Grønne

Salgs- og entrepriseleder med ansvar for Afvanding i Øst

dkhenkil
Henrik Kildegaard

Salgs & Entrepriseleder med ansvar for Afvanding i vest

Peter Rosenkilde Christensen

Kørselsleder, ansvarlig for Afvanding i Vest