Rabatter og afvanding af veje

Korrekt vedligeholdelse af rabatter, grøfter, brønde og ledninger forlænger vejens og vejbelægningens levetid.

Vand på vejen er en farlig cocktail for bilister. Når rabatten vokser, kan vandmasserne ikke ledes væk fra kørebanen, og det giver risiko for aqua-planing. På længere sigt ødelægges kanterne på asfalten, og rabatternes afvandingsprofil skal genetableres.

René_ny_web
René Houmann

Entreprisechef med ansvar for Afvanding, NCC Infrastructure

Martin Schmidt
Martin Schmidt

Salgs- og entrepriseleder med ansvar for Afvanding i Øst, NCC Infrastructure

Anders Tornø

Entrepriseleder Afvandingvest, NCC Infrastructure