Rabatter og afvanding af veje

Korrekt vedligeholdelse af rabatter, grøfter, brønde og ledninger forlænger vejens og vejbelægningens levetid.

Vand på vejen er en farlig cocktail for bilister. Når rabatten vokser, kan vandmasserne ikke ledes væk fra kørebanen, og det giver risiko for aqua-planing. På længere sigt ødelægges kanterne på asfalten, og rabatternes afvandingsprofil skal genetableres.

Anders Tornøe

Entrepriseleder Afvanding Vest

Martin Schmidt

Salgs- og entrepriseleder, NCC Vejservice