Rabatafhøvling og -fræsning

Rabatafhøvling

Vi udfører traditionel rabatafhøvling med læsning af rabatmaterialer på lastbil og bortkørsel til deponi eller alternativ afhøvling, hvor materialet spredes på det bagved liggende vejareal.

Rabatfræsning

Vi udfører fræsning og regulering af rabatter, hvor materialet flyttes ind mod kørebanen, eller fræsning og regulering af rabatter i indtil fuld bredde, hvor materialet fræses ind til kørebanekanten og ud fra kørebanekanten efter behov, så der opnås fald bort fra kørebanekanten.

René Houmann

Entreprisechef med ansvar for Afvanding, NCC Infrastructure

Vestre Hedevej 6 , 4000 Roskilde
Peder-Grønne
Peder Grønne

Salgs- og entrepriseleder med ansvar for Afvanding i Øst, NCC Infrastructure

dkhenkil
Henrik Kildegaard

Salgs & Entrepriseleder med ansvar for Afvanding i vest, NCC Infrastructure