St. Endelt Grusgrav - produkter, priser og kontakter

Prisliste

St. Endelt Grusgrav
St. Endelt Grusgrav

Østkystvejen 70, 9300 Sæby

Telefon: +45 65 97 32 63
Extra telefon: Søren: +45 40 64 50 82

Åbningstider: Man.-tors. 6:00-16:00, Fre. 6:00-14:00

Lars Flemming Sørensen

Salgschef, Råstoffer, Vest, NCC Industry