Bæredygtigt byggeri

NCC’s bæredygtighedsarbejde er baseret på vores vision – at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. Ved at samarbejde med vores kunder og leverandører og gennem et aktivt samfundsengagement bidrager vi til en bæredygtig fremtid.

Vores måde at leve på og bruge naturressourcer til at understøtte vores velfærd har haft en stor indvirkning på den klode, som vi alle sammen er afhængige af. I bund og grund kan alle de negative konsekvenser, som vi oplever – fx forurening af vand, jord og luft og en global opvarmning på fuld fremmarch – spores direkte tilbage til vores livsstil.

Det varmere klima fører til tydelige klima- og miljøforandringer såsom mere ekstremt vejr, stigende havniveauer, mindsket biodiversitet og forandringer i vores vandforsyning. Det forventes, at disse klimakonsekvenser vil intensiveres i de kommende årtier og potentielt gøre alvorlig skade på vores levevis, vores økonomier og det miljø, som vi er afhængige af. NCC er naturligvis fuldt bevidst om, at vores branche har bidraget til disse negative forandringer i vores miljø.

Indvirkningen fra vores branche er enorm. Ikke mindst på grund af det energi- og ressourceforbrug og den CO2-udledning, der er forbundet med vores virksomhed. Men hvis vores indvirkning er stor, betyder det også, at vi har rig mulighed for at gøre en forskel! I og med at vi bidrager til at opbygge samfundet, har vi også mulighed for at hjælpe samfundet med både at tilpasse sig disse miljøforandringer og at bidrage med ekstraordinære bæredygtige løsninger, som reducerer både vores egen, vores leverandørers og vores kunders negative indvirkning på kloden.

Ved løbende at arbejde med at udvikle nye energieffektive, klimakompatible og ressourceeffektive produkter og ydelser – både på egen hånd og i samarbejde med vores kunder – kan vi mindske miljøbelastningen og opnå en bæredygtig udvikling. Ved at identificere bæredygtige løsninger på samfundsmæssige problemer bidrager vi desuden til en langsigtet bæredygtig udvikling i de samfund, som vi er en del af.  Vi vil sikre en øget livskvalitet for ansatte, kunder, leverandører og samfundet.

NCC’s bæredygtighedsramme viser, at alle aspekter af bæredygtighed er lige vigtige. Vi er overbeviste om, at vi kan bevæge os mod en mere bæredygtig fremtid ved at arbejde i overensstemmelse med vores ramme. Vi er en skabende del af et inkluderende samfund. Det enkelte individs trivsel er et eksistentielt spørgsmål, og vi har hver især vores egen opfattelse af, hvad der er det perfekte liv. Som byggefirma har NCC dog mulighed for at skabe sikre og komfortable miljøer – både indendørs og udendørs.

Som arbejdsgiver er vores mål det samme: Sikkerhed har førsteprioritet, og alle vores medarbejdere skal trives på arbejdet. Vi er klimaneutrale. Erkendelsen af at vi har fremskyndet en uønsket forandring af klimaet er det første skridt til at rette op på vores fejl. NCC har som mål, at vores CO2-udledning skal være reduceret med 50 % i 2020. Vi tilbyder desuden vores kunder en række bæredygtige løsninger, som kan hjælpe dem med at reducere deres eget CO2-fodspor. Vi sørger for, at vores produktion, produkter og ydelser er energieffektive gennem hele deres livscyklus. Vi slutter cirklen. Vi gør en stor indsats for at være ressourceeffektive ved at prioritere bæredygtige materialer og produkter og ved at tænke genanvendelighed ind i vores design.

Vores mål er at eliminere negativt spild. Prioritering af bæredygtige materialer og produkter betyder ikke bare, at man vælger materialer med en lav miljøbelastning – det betyder også, at vi sætter en ære i at have fuld transparens gennem hele værdikæden. Vi vil sikre os, at de produkter, som vi køber, bliver produceret under socialt og miljømæssigt ansvarlige forhold.