Fremtiden bygges med Virtual Reality

Virtual Reality (VR) er en ny teknologi, som også vil få stor betydning i byggebranchen. Allerede nu byder den på et væld af muligheder, og udviklingen af teknologien går over stok og sten og baner konstant vejen for nye anvendelsesområder for os hos NCC.

Få greb om tingene, inden de eksisterer

VR gør os i stand til at visualisere bygninger og andre konstruktioner, inden de overhovedet er bygget. Vi kan vise vores kunder det produkt, vi vil levere – ikke bare som et digitalt konstrueret billede, men i et miljø, hvor kunden kan opleve produktet, som om de stod midt i det. 360-graders visning og muligheden for at bevæge sig rundt i det virtuelle miljø giver en langt mere komplet og retvisende visuel oplevelse, som er tættere på virkeligheden.

Men VR er ikke bare en kæmpe fordel for vores kunder. Vi bruger det også i vores design- og produktionsprocesser til at forbedre og kvalitetssikre projektmaterialet.

Mixed reality – kombinationen af det virkelige og det virtuelle

Ude på byggepladserne gør vi også brug af Mixed Reality (MR), som også kaldes for Augmented Reality (AR). I dette digitale miljø kan vi blande virtuelle elementer med fysisk eksisterende elementer, hvilket er en stor hjælp i forhold til koordineringen af produktionen. Vi kan for eksempel visualisere tekniske installationer og kontrollere dem i de rette omgivelser, inden vi installerer dem.

Der ligger et kæmpe potentiale i muligheden for at se en helt ny bygning i sin helhed på en tom byggeplads, inden vi overhovedet går i gang med produktionen, eller at se eksisterende forhold og bygninger kombineret med det endelige resultat i forbindelse med for eksempel renoveringsprojekter, og det er noget, som vi kommer til at se meget mere af i den nærmeste fremtid.

CASGUL
Casper Gullach

VDC Chef, NCC Building