Herning Kommune

NCC vedligeholder trafik- og lokalvejene i en del af Herning Kommune.

Herning Kommune underskrev i 2003 en funktionskontrakt med NCC Roads A/S vedrørende vedligeholdelse af trafik-, forbindelses- og lokalveje på 127 km. asfalteret vej. Heraf 41 km. i by og 86 km. i åben land. Kontrakten er gældende fra 1. august 2003 til 31. december 2017. Kontrakten er således gældende i 15 år.

Kontrakten med NCC Roads A/S omfatter følgende arbejder:

  • vedligeholdelse af kørebanebelægninger
  • vedligeholdelse af kørebaneafmærkning
  • profilering af rabatter (påfyldning - afhøvling/affræsning)

Her kan du se en oversigt og et kort over hvilke veje kontrakten omfatter (pdf-fil).

Hvert år udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med Herning Kommune for vedligeholdelsen af vejene.

Planen for 2014 forventes offentliggjort primo marts 2014.