Lemvig Kommune

Funktionskontrakt for Lemvig Kommune gældende til 31. december 2018.

NCC vedligeholder trafik- og lokalvejene i en del af Lemvig Kommune, den tidligere Thyborøn-Harboøre kommune og tidligere Amtsveje i Lemvig Kommune.

 

Lemvig Kommune underskrev i 2009 en funktionskontrakt med NCC vedrørende vedligeholdelse af trafik-, forbindelses- og lokalveje på 140 km. asfalteret vej. Heraf 89 km. tidligere amtsvej og 51 km. lokale trafikveje. Kontrakten er gældende fra 15. juni 2009 til 31. december 2018. Kontrakten er således gældende i 10 år.

Kontrakten med NCC omfatter følgende arbejder:

  • vedligeholdelse af kørebanebelægninger
  • vedligeholdelse af kørebaneafmærkning
  • profilering af rabatter (påfyldning - afhøvling/affræsning)
  • oprensning af grøfter samt tilhørende rørledninger

Hvert år udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med Lemvig Kommune for vedligeholdelsen af vejene.

Planen for 2014 forventes offentliggjort primo marts 2014.