Lolland Kommune

Lolland Kommune indgik i 2010 i en funktionskontrakt med NCC gældende i 15 år til 2025.

NCC vedligeholder 407 km. vejnet for Lolland Kommune:

Klasse 1A - Landeveje: 158 km.
Klasse 2A - Trafikveje på landet: 249 km.
Lolland Kommune underskrev i juni måned 2010 en funktionskontrakt med NCC vedrørende vedligeholdelse af overordnet vejnet i Lolland Kommune. Kontrakten er fra 1. juli 2010 og til 30. juni 2025. Kontrakten er således gældende i 15 år.

Kontrakten med Lolland Kommune omfatter følgende arbejder:

  • vedligeholdelse af asfalterede kørebanebelægninger, kørebaner og buslommer
  • regulering af brønd- og kloakdæksler samt rendestensbrønde og riste
  • genetablering af kørebaneafmærkning
  • rapportering angående manglende vedligehold af skuldre

Hvert år udarbejdes en handlingsplan for vedligeholdelsen af vejene.

Der udføres arbejde på følgende veje i funktionskontrakten i 2016:

Asfalt slidlag

Skibevej
Nakskov Landevej
Vestre alle
Errindlevvej
Birketvej
Bandholmvej
Kragenæsvej
Horslundevej
Maribovej

Maskinafretninger

Vestenskovvej
Købelevvej
Præstegårdsvej
Rudbjergvej
Nakskovvej
Diget
Ydøvej
Pederstrupvej

OB (Overfladebehandling) belægninger

Diget
Ydøvej
Vestenskovvej
Rudbjergvej
Pederstrupvej
Gallevej
Bredfjedvej
Færgevej

Under hele kontraktens forløb vil det være NCC's hensigt, i tæt samarbejde med Lolland Kommune, at udvikle nye forbedrede løsninger og produkter til gavn for vejene og dermed også til glæde for trafikanterne.