Stevns Kommune

NCC vedligeholder trafik- og lokalvejene i Stevns Kommune.

Stevns Kommune underskrev i 2012 en funktionskontrakt med NCC vedrørende vedligeholdelse af ca. 400 km. trafik- og lokalveje. Kontrakten er gældende fra 1. august 2012 til 31. juli 2027. Kontrakten er således gældende i 15 år.

Klik her for at se hvilke veje kontrakten omfatter (pdf-fil).

Kontrakten med NCC omfatter følgende arbejder:

  • Vedligeholdelse af asfalterede kørebanebelægninger og buslommer samt P-pladser
  • Vedligeholdelse af rabatter
  • Genetablering af kørebaneafmærkning
  • Tilsyn med gravetilladelser

Hvert år udarbejdes en vejledende handlingsplan for vedligeholdelsen af vejene. Under hele kontraktens forløb vil det være NCC's hensigt, i tæt samarbejde med Stevns Kommune, at udvikle nye forbedrede løsninger og produkter til gavn for vejene og dermed også til glæde for trafikanterne. 

Arbejdsplan 2017:

I 2017 er der planlagt arbejde helt eller delvis på følgende veje (med forbehold for ændringer):

ALGADE
BJERGVEJ
KIRKEVEJ
GAMMEL KØGEVEJ
STATIONSVEJ
KØGEVEJ 
FAXEVEJ
BREDELØKKEVEJ
ERIKSTRUPVEJ
HAVNEPLADSEN
HIMLINGØJE BYGADE
HOLTUG BYGADE
HOLTUG LINIEVEJ
HOLTUG STRANDVEJ
RØDVIG HOVEDGADE
HOVTVEDVEJ
KIRKEVÆNGET
KORSNÆBSVEJ
KYSTVEJEN
LERSKOVVEJ
LUNDEVEJ
LYKKEBROVEJ
METALVEJ
MINDEHØJVEJ
NYHAVEVEJ
PILEVEJ
SIGERSLEVVEJ
SKRODSBJERGVEJ
SKØRPINGE MARK
STIGBROVEJ
SØVEJ
TJØRNEVEJ
TROMMESLAGERVEJ
DALEN
BJÆLKERUPVEJ
BAKKEVÆNGET
BOVANGEN
DIGET
EGEVEJ
ESPEKÆRVEJ
HYLDEVÆNGET
KILDESTRÆDE
KLØVERVEJ
LINDEVÆNGET
LODSVEJ
OVERDREVSVEJ
SANDVEJ
SKOVLINDEVEJ
STRANDSTRÆDE
SØNDERGADE
TOFTELEDDET
TOFTEPLADSEN
TVÆRVEJ
ZARPEGÅRDSVEJ
CEDERVEJ
DIGEVANGEN
KYSTVEJEN
HIMLINGØJEVEJ
HØJGÅRDSVEJ
KARL ANDERSENSVEJ
KYSTVEJEN
MAGLEHØJVEJ
RENGEVEJ
STEVNSVEJ
STRØBY BYGADE
ØSTERGÅRDSVEJ
VALLØBY BYGADE