Innovation

Med vores forsknings- og udviklingsprojekter ønsker vi at udvikle ekspertviden internt i NCC, forandre branchen og understøtte vores løbende arbejde med at udvikle de mest bæredygtige løsninger.

Mange af vores forsknings- og udviklingsprojekter udføres i samarbejde med universiteter og andre læreanstalter i Sverige og resten og Europa. Vi er en aktiv partner i strategiske innovationssamarbejder såsom Smart Built Environment, Infra Sweden 2030 og Re:Source. Vi deltager desuden i ENCORD og andre europæiske forsknings- og udviklingsnetværk.

Intelligent byggeri til en rimelig pris med minimal klimaindvirkning og maksimal social inklusion er vores rettesnor for fremtiden, og i alle vores projekter bestræber vi os på at udvikle bedre byggemetoder, partneringprocesser og måder at sænke energiforbruget på.

Verden er i forandring

I 2050 forventes det, at 70 % af jordens befolkning bor i byområder, og i de større byer i Norden er der store infrastruktur- og boligprojekter i gang eller i støbeskeen. Selvom der er stor efterspørgsel efter slutproduktet, kan byggetiden for større projekter nogle gange være til gene for lokalområdet eller samfundet. For at løse denne udfordring har EU søsat et projekt om ikke-forstyrrende byggeri i byområder med det formål at mindske den negative indvirkning på det omkringliggende område. Et godt eksempel på, hvordan man kan udnytte denne tilgang til byggeprojekter, er vores Rotebro-projekt og vores konceptbroer.

Innovation er med til at gøre det nemmere for vores kunder at forstå, hvad det er, vi udvikler hos NCC. Vi var en af de første virksomheder i branchen, der anvendte VR-briller i vores arbejde. Brugen af disse har ikke bare forenklet kommunikationen mellem arkitekter og kunder – de bliver også anvendt i produktionsfasen til at planlægge kritiske passager eller til at øve visse delmomenter inden den faktiske produktion.

Det har vi blandt andet gjort i forbindelse med opførelsen af SCA-huset og Östra Sjukhuset, som begge ligger uden for Gøteborg. Vores organisation er i konstant udvikling. Selvom langsigtet forskning og udvikling ikke i sig selv fører til nye produkter eller processer, lægger det fundamentet for NCC’s videre udvikling.

Gennem forsknings- og udviklingsprojekter kan vi udvikle, opfostre og tiltrække ekspertkompetencer til NCC, men også – og det er særdeles vigtigt – holde udkig efter nye trends og teknologier for at få indsigt i den sidste nye udvikling, der kan være relevant for NCC. Vi er overbeviste om, at networking har stor betydning for, at vi kan opnå dette, og vi har flere gange oplevet, at det har ført til nye projekter. Derudover er det attraktivt for vores interessenter, at vi bedriver forskning og udvikling, og det er i høj grad i tråd med vores branding.