Grundlaget for ’Smart Choices’

Grundlaget for Smart Choices bygger på de seks fokusområder i vores bæredygtighedsstrategi -  NCC Sustainability Framework. Vi tror nemlig på, at bæredygtighed betaler sig.

NCC Industry
NCC Industry

Hørkær 8, 2730 Herlev

Telefon: +45 44 85 56 00

Fokusområde #1: Produkter - levere enestående bæredygtige løsninger til samfundet

Hos NCC arbejder vi løbende med at udvikle bæredygtige løsninger - Smart Choices. I samarbejde med vores kunder ønsker vi at:

  • reducere miljøpåvirkningen i et livscyklusperspektiv
  • håndtere klimaforandringernes negative konsekvenser
  • skabe bedre trivsel på arbejdet og i fritiden

Læs mere om vores produkter ydelser inden for ’Smart Choices’

Fokusområde #2: Compliance - være en gennemsigtig, pålidelig partner med høje etiske standarder

NCC står for fair forretning. Vi tolererer ingen korruption og giver myndigheder fuld gennemsigtighed i vores forretning. Vores køb og forsyningskæde fungerer i henhold til de højeste etiske standarder. Hvad vi forventer af os selv, forventer vi også af vores forretningspartnere.

Læs mere om NCC compliance

Fokusområde #3: Klima og energi – være klimaneutrale

Det er åbenlyst, at vi skal nedbringe drivhusgasser ved at bruge mindre og renere energi. Hos NCC erstatter vi fossile brændstoffer med bæredygtige energikilder. Vi arbejder også hele tiden på at fremme biodiversitet med alle de midler, vi har. Vi tager ét skridt ad gangen for at nærme os målet om at blive klimaneutrale.

Fokusområde #4: Materialer og spild – lukke hullet i den cirkulære økonomi

Cirkulær økonomi starter med ressourceeffektivitet – dvs. reducere forbruget af ressourcer, minimere spild, genanvende eksisterende materialer og undgå brugen af sundhedsskadelige materialer. Vi arbejder hver dag på at lukke hullet i kredsløbet.

Læs mere om NCC Green Asphalt

Fokusområde #5: Sundhed og sikkerhed – arbejde i et miljø med nul ulykker

Sikkerhed på arbejdspladsen berører alle i vores værdikæde, fra medarbejdere til ledelse, fra kunder til aktionærer. Derfor er vores højeste prioritet at eliminere ulykker og sygdom på vores arbejdspladser.

Læs mere om sundhed og sikkerhed i NCC

 

Fokusområde #6: Social inklusion - være en styrkende partner i et inkluderende samfund

Virksomheder ville ikke eksistere uden lokalsamfund. Vi har brug for dem: mennesker, infrastruktur, uddannelse, andre virksomheder. Vi ønsker at bidrage til et levende samfund. For os betyder det at skabe øget livskvalitet for ansatte, kunder og samfundet, fremme social mangfoldighed og ligestilling i arbejdsstyrken, sikre større social inklusion i entrepriser og meget mere.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med social bæredygtighed