Grundlaget for ’Smart Choices’

Grundlaget for Smart Choices bygger på de seks fokusområder i vores bæredygtighedsstrategi -  NCC Sustainability Framework.

Fokusområde #1: Produkter - løsninger til samfundet

Hos NCC arbejder vi løbende med at udvikle Smart Choices. I samarbejde med vores kunder ønsker vi at:

  • reducere miljøpåvirkningen i et livscyklusperspektiv
  • minimere klimaforandringernes negative konsekvenser
  • skabe bedre trivsel på arbejdet og i fritiden

Læs mere om vores produkter ydelser inden for ’Smart Choices’

NCC Industry
NCC Industry

Jupitervej 1, 6000 Kolding

Telefon: +45 44 85 56 00

Fokusområde #1: Produkter

Hos NCC arbejder vi løbende med at udvikle Smart Choices. I samarbejde med vores kunder ønsker vi at:

  • reducere miljøpåvirkningen i et livscyklusperspektiv
  • minimere klimaforandringernes negative konsekvenser
  • skabe bedre trivsel på arbejdet og i fritiden

Læs mere om vores produkter ydelser inden for ’Smart Choices’

Fokusområde #2: Compliance

NCC står for fair forretning. Vi tolererer ingen korruption og giver myndigheder fuld gennemsigtighed i vores forretning. Vores køb og forsyningskæde fungerer i henhold til de højeste etiske standarder. Hvad vi forventer af os selv, forventer vi også af vores forretningspartnere.

Læs mere om NCC compliance

Fokusområde #3: Klima og energi

Det er åbenlyst, at vi skal nedbringe drivhusgasser ved at bruge mindre og renere energi. Hos NCC erstatter vi fossile brændstoffer med energityper, der minimerer CO2-aftrykket. Vi arbejder også hele tiden på at fremme biodiversitet med alle de midler, vi har.

Fokusområde #4: Materialer og spild

Cirkulær økonomi starter med ressourceeffektivitet – dvs. reducere forbruget af ressourcer, minimere spild, genanvende eksisterende materialer og undgå brugen af sundhedsskadelige materialer. 

Læs mere om NCC Green Asphalt

Fokusområde #5: Sundhed og sikkerhed

Sikkerhed på arbejdspladsen berører alle i vores værdikæde, fra medarbejdere til ledelse, fra kunder til aktionærer. Derfor er vores højeste prioritet at eliminere ulykker og sygdom på vores arbejdspladser.

Læs mere om sundhed og sikkerhed i NCC

 

Fokusområde #6: Social inklusion

Virksomheder ville ikke eksistere uden lokalsamfund. Vi har brug for dem: mennesker, infrastruktur, uddannelse, andre virksomheder. Vi ønsker at bidrage til et levende samfund. For os betyder det at skabe øget livskvalitet for ansatte, kunder og samfundet, fremme social mangfoldighed og ligestilling i arbejdsstyrken, sikre større social inklusion i entrepriser og meget mere.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med social bæredygtighed