Nyheder

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. Vi udvikler og bygger boliger, erhvervsejendomme, industribygninger og offentlige bygninger, veje og anlæg samt anden infrastruktur.


Sejt træk for sikkerheden udløser ArbejdsmiljøPrisen 2013

NCC Construction Danmark hædres for et vedvarende og ambitiøst mål om at ændre hele kulturen på byggepladsen, når det gælder sikkerhed.

I byggebranchen er risikoen for alvorlige arbejdsulykker høj. I NCC fandt vi ud af at 80 % af deres arbejdsulykker kunne være undgået.

Samtidigt fandt vi ud af, at de nyansatte stod for33 % af ulykkerne.

I NCC Construction tog vi tallene alvorligt, og ville skabe en kulturændring, der var mere end en enkeltstående sikkerhedskampagne på vores byggepladser.

Indsatsen

Derfor satte vi fokus på at involvere medarbejderne, og satte storstilet ind for at få den enkelte medarbejder til at tage ansvar for sin egen og sine kollegaers sikkerhed på byggepladsen.

Det var faktisk et krav ”at sige fra”, hvis man synes arbejdet blev risikabelt.

Vi lærte af Jægerkorpset

Et element har været et samarbejde med den tidligere officer i Jægerkorpset Lars Robl, der i dag er organisationspsykolog. Det førte bl.a. til tre nyeleveregler i NCC Construction, som stammer fra praktiske erfaringer, Jægerkorpset har gjort sig i krigszoner igennem de sidste 10-15 år, og som har været med til fundamentalt at ændre kulturen i korpset. Da der kan trækkes mange paralleller imellem de to meget farlige arbejdsmiljøer –krigszoner og byggepladser – kunne levereglerne for adfærden nemt tilpasses dagligdagen i NCC. Der er tale om følgende tre adfærdstermer:

  • Tag vare på hinanden
  • Tænk fremad, hvad nu hvis?
  • Sig fra!

Ganske som for soldaterne i Jægerkorpset var det for håndværkerne på byggepladserne en meget uvant situation, at de ligefrem blev bedt om at sige fra, hvis de skønnede, at en situation var potentielt farlig.

Stor kommunikationsopgave

Netop derfor lå der en stor kommunikations- og ledelsesudfordring i starten af året med blot at få budskabet ud og herefter at følge det op med konkret handling, der kunne vise, at der var vilje bag ordene.

Kommunikation har således spillet en stor rolle, siden arbejdet med at skabe en ny kultur gik i gang. Fx ved i langt højere grad end tidligere at beskrive, hvilke positive og negative erfaringer, virksomheden gjorde sig.

Ansvar, også i produktioen

En vigtig læring er, at ansvaret for sikkerheden skal flyttes ud i produktionen, hvor alle tager ansvar for deres egen sikkerhed. Sikkerhed har tidligere været noget ’andre tog sig af’ og ikke en integreret del af produktionen – det forsøger vi at ændre via denne kulturændringsindsats.

Resultaterne

Det har skabt resultater. Hver anden ulykke er undgået. Virksomhedens mange byggepladser har halveret antallet af arbejdsulykker. NCC Construction kendes i branchen som forgangsvirksomhed for at skabe øget effektivitet og resultater gennem en succesfuld arbejdsmiljøindsats.

Citat fra dommerkomiteens begrundelse:

Dommerkomiteen for Arbejdsmiljøprisen har begrundet tildelingen af prisen med at:

”NCC Construction har tidligere haft mange ulykker. Men i stedet for alene at fokusere på at nedbringe antallet af ulykker ville NCC være mere ambitiøse. De ville ændre kulturen. Og det har de gjort gennem tre enkle regler: Tag vare på hinanden, tænk fremad og sig fra.Arbejdsmiljøorganisationens rolle og opgaver er også ændret fra kontrollerende til motiverende. På den måde er sikkerheden ikke længere noget andre tager sig af, men noget alle tager sig af. Derudover er arbejdsmiljø blevet det første punkt på dagsordenen på alle møder på alle niveauer i organisationen.Vi har lagt vægt på, at indsatsen er uden slutdato, og at man har inddraget både ledelse og medarbejdere. Arbejdsmiljø er et fokuspunkt i strategien, og alle taler med hinanden om sikkerhed. Så indsatsen er med til at ændre adfærden blandt medarbejderne. Derudover lægger vi vægt på, at indsatsen er ved at blive spredt ud til andre dele af NCC og til andre samarbejdspartnere på byggepladserne.”