Nyheder

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. Vi udvikler og bygger boliger, erhvervsejendomme, industribygninger og offentlige bygninger, veje og anlæg samt anden infrastruktur.


Byens tomme pladser venter på os

Dome of Visions lægger rum til flere og flere debatter, og takket være den nyåbnede søster-dome i Stockholm har debatterne nu fået mulighed for bogstaveligt talt at bryde grænser, både hvad emner og rækkevidde angår.

Fredag 4. december 2015 endevendte en såkaldt dome-debat (livestreamet domerne imellem) de muligheder, som sprækker, spalter, mellemrum og revner i storbyen tilbyder de mange brugere - her dem i Stockholm og København.

Kurator ved domen i København, Gry Worre Hallberg, åbnede debatten ved at spørge publikum i de to domer: Hvordan udnytter og skaber vi de pladser, der byder sig til udenfor det regulerede byliv?


Dome of Visions i København, hvor kurator, Gry Worre Hallberg, åbnede debatten.

Panelet i Stockholmsdomen bestod af stadsdirektør Niklas Svensson og arkitekt, kunstner og aktivist Victor Marx fra det stockholmske kulturhus Cyklopen, og kurator ved domen i Stockholm, Björn Norberg, styrede slagets gang i det svenske.

I panelet i København sad direktør for strategi og forretningsudvikling, Martin Manthorpe fra NCC, Oleg Koefoed fra CULTURA 21/Growing Pathways, Jacob Hartmann, seniorrådgiver i Københavns Kommune og tidl. kulturminister Uffe Elbæk (MF), Alternativet.

Uden sprækker
Victor Marx fra Cyklopen havde svært ved at løsrive sig fra de snærende bånd, der efter hans mening præger det særdeles regulerede Stockholm:

”På Cyklopen har vi en midlertidig byggetilladelse. I Stockholm er den slags tilladelser nødvendige, og byen er i det hele taget planlagt ret detaljeret. Så vi står uden de sprækker og mellemrum, der normalt giver rum til kulturelle eksperimenter. Hvis bystyret planlægger pladser eller rum for kulturelle udfoldelser, skal det hele kunne hænge sammen rent forretningsmæssigt. Måske er vi en situation nu, hvor vi selv er nødt til at planlægge sprækkerne og mellemrummene i vores storby, som Victor Marx udtrykte det fra sin stol i Dome of Visions i Stockholm.”

Spørge først?
Og Jacob Hartmann, seniorrådgiver i Københavns Kommune slog en endnu mere anarkistisk tone an.

”Dét at indtage en plads eller en sprække i en by og bruge den til noget specielt, tilfører byen en masse. Af og til véd byen slet ikke, at den havde brug for netop det, der skete på den og den plads. I dag er der meget lidt anarki i København. Meget lidt bevæger sig fremad uden tilladelse. Alt er planlagt i detaljer og følger drejebøger, men jeg sporer på den anden side, at der er kræfter i København, som vil løsne lidt op. Og jeg synes ikke, københavnerne altid skal spørge, før de foretager sig noget. At indtage f.eks. en plads kan jo være et godt udtryk for, at der lige her eksisterer et behov, som ingen har tænkt på at dække,” sagde Jacob Hartmann.


Martin Manthope fra NCC sad med i panelet i Domen i København.

Domen opfanger meget
Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC og domens bygherre hæfter sig ved, at hele dome-tankegangens DNA netop drejer sig om at opfange og i visse tilfælde stimulere det, der rører sig i samfundet:

”Faktisk er denne dome-debat mellem Stockholm og København udtryk for noget meget ekstraordinært. Domerne i begge storbyer er placeret på pladser eller ”cracks”, og at vi i dag er samlet for at debattere mulighederne i byens mellemrum er for mig et udtryk for, at vi opfanger de udfordringer, som samfundet står midt i. Vi er nødt til at gentænke de roller, vi befinder os i. Det gælder erhvervspolitisk, kulturelt og lokalpolitisk.”

”Mellemrum og sprækker og nye måder at organisere dele af byerne på kan også ses som muligheder for erhvervslivet. Hele den omfattende dagsorden for mere bæredygtighed går jo fint i spænd med at udvikle et nyt syn på byens mellemrum. Dome of Visions i Danmark har bevist, at det kan lade sig gøre. Først på Krøyers Plads på Christianshavn, så på havnearealerne ved den nye bydel Aarhus Ø og nu her på Søren Kierkegaards Plads midt i København. Initiativer, der har givet god mening for tusindvis af mennesker,” sagde Martin Manthorpe.


Debatten blev livestreamet mellem de to domer.

Mere kreativ larm
MF Uffe Elbæk fra Alternativet siger, at København næsten er blevet for perfekt og for oveadministreret.

”Jeg savner steder, hvor der sker noget, som forstyrrer os lidt. Og det er alt for dyrt at bo i København. Folk, der ikke er main-stream, er ofte kreative – og fattige. De har ikke råd til at bo i København. Byen har brug for mange udfordrende og midlertidige pladser som f.eks. Dome of Visions. Når den ikke står her mere, vil vi fortælle historier om den, fordi domen fyldte et hul ud,” konstaterede Uffe Elbæk.

Dette første store debatarrangement mellem domerne i København og Stockholm blev livestreamet via et set up, som studerende fra KTH Royal Institute of Technology stod for.

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: SIV WERNER OG LUNA SIGNE HØRDUM NIELSEN