Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


Motorvejsbro, Fløng

Omprojektering nedbragte anlægsperioden med 30 procent.

NCC udvidede to motorvejsbroer og opførte en ny bro over en eksisterende motorvej. Det skete i forbindelse med udvidelse af Holbæk-motorvejen for Vejdirektoratet.
Den ene bro blev på initiativ af NCC omprojekteret til elementløsning. Det betød, at den samlede anlægsperiode blev reduceret fra tre til to år.

Fakta

  • Bygherre: Vejdirektoratet
  • Ingeniør: COWI
  • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Samarbejdsform: Udvidet samarbejde i to faser for projekt-optimering
  • Opgavetype: 2,5 km motorvejsudvidelse incl. tre broer – heraf én ny
  • Byggesum: 160 mio.kr. (Broer: 22 mio. kr.)
  • Byggeperiode: maj 2010 til juni 2012 (broer afsluttet juni 2011)