Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


Kloakrenovering på Enø

Miljørigtig og effektiv fornyelse af kloakledninger

NCC gennemførte en omfattende sikring af kloaksystemet på Enø mod indtrængning af grundvand.

Projektet omfattede:

  • 4 kilometer kloakledninger
  • renovering af ca. 150 offentlige brønde, hovedledninger og offentlige skelbrønde

Til at forny hoved- og stikledninger, har vi anvendt foring, en metode uden opgravning, med det miljøvenlige produkt Omegaliner.

Omegaliner er fri for det kræftmistænkte kemikalium styren, som findes i andre foringsprodukter, og det sikrer dermed et sikkert miljø

Produktet er desuden helt lugtfrit, og der har derfor samlet set været et absolut minimum af gener for beboere - hvilket var en væsentlig parameter, da arbejdet blev gennemført i højsæsonen.

Projektet vandt publikumsprisen ved SSTT Danmarks uddeling af "Årets Bedste NoDig Projekter" i 2013.