Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


  • NCC udfører nodig med bursting
  • NCC udfører nodig med bursting

Bursting af rørledning

Renovering af vandledninger med nodig

NCC har renoveret og rørlagt en del af vandløbet Postrenden ved Kulhuse.
Rørledningen var i dårlig stand med mange brud og forskudte samlinger. Det medførte indtrængning af store mængder sand i ledningen, som igen medførte ringe afvanding og til tider, at ledningen blev blokeret.
Projektet er gennemført som No-dig/bursting, da der på strækningen står bygninger og udhuse meget tæt på rørledningen, og da ledningen går  gennem mange private haver.
Med No-dig/bursting minimerer vi generne for de berørte beboere, og vores løsning resulterer i ingen eller meget lidt gravearbejde.

Fakta

  • Bygherre: Frederikssund Kommune
  • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S, Rørteknik
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Opgavetype: Rørsprængning/bursting
  • Projektsum: 2 mio. kr.
  • Omfang: Rørsprængning af ø400bt til ø450 PE SDR 17 inkl. tilslutninger/gennempresninger i brønde, i alt 71 meter. Rørsprængning af ø350bt til ø450 PE SDR 17 inkl. tilslutninger/gennempresninger i brønde, i alt 392 meter. Udskiftning af samtlige brønde inkl. et udløbsbygværk. 7 stk. brønde og 1 udløbsbygværk samt 100 meter nyt åløb, med nyt spang over åen.
  • Projektperiode: Oktober 2014 - december 2014