Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


  • NCC udfører styret boring for Helsingør Energi

Transmissionsledning Helsingør

Ny til vand

NCC har anlagt ny transmissionsledning ved styret underboring i PE-rør ved Klostermosevej fra vandværket i Snekkersten til vandtårnet på Ole Rømers Vej.
Arbejdet er udført inkl. smedearbejde, trykprøvning og rensning.
Ledningen er boret under rundkørslen ved Klostermosevej/Kongevej og under lokalbanen.
NCC er optaget i kontrolordningen for Styret boring og gennempresning, og vi har dermed den godkendte kvalitetskontrol til at udføre arbejdet.

Fakta

  • Bygherre: Forsyning Helsingør A/S
  • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S, Rørteknik
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Opgavetype: Transmissionsvandledning ved styret boring
  • Projektsum pr. år: 4,5 mio. kr.
  • Omfang: 2,8 km vandledning i Ø315 PE, SDR 17, sætning af sikringsbrønde og etablering af en pumpebrønd
  • Projektperiode: April 2014 – oktober 2014