Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


 • NCC vedligeholder infrastrukturen for kloak og vand

Transportledning for spildevand

Omlægning til nyt renseanlæg i Faxe.

Faxe Ladeplads Renseanlæg skulle nedlægges og spilde-vand skulle derfor ledes til Faxe Renseanlæg.


I den forbindelse har vi etableret en transportledning, så spildevand kunne ledes fra Faxe Ladeplads til Faxe Renseanlæg.


Vi har leveret alle:

 • rør
 • fittings
 • tilslutninger til eksisterende spildevandssystem
 • tilslutning til PE-studs
 • og foretaget de nødvendige afstivninger

Transportledningen er placeret i vejareal, og har krydset marker, som ejes af private lodsejere.


Vores arbejdsproces og kvalitetssikringssystem gør planlægning og kommunikation, fx orientering til borgere enkel og funktionel.


Beboerne bliver informeret per brev til deres private ejendom mindst en uge før arbejdet påbegyndes.NCC er optaget i kontrolordning for styret boring og gennempresning og har dermed den godkendte kvalitets-kontrol til at udføre arbejdet.

Fakta

 • Bygherre: Faxe Spildevand A/S
 • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S, Rørteknik
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Opgavetype: Ledningsrenovering
 • Projektsum pr. år: 5,5 mio. kr.
 • Omfang: 7,3 km transportledning Ø225 PE PN16 SDR 11 ved styret boring. Etablering af trækrør Ø40 PN16/SDR11 for lysleder sammen med transportledningen. Blæse/spule 7,5 km lyslederkabel. Etablering af 1 stk. Ø3000 mm brønd i dybden 6 m. Etablering af 5 stk. Ø2500 mm ventilbrønde i dybden 2,5 m. Svejsning og trykprøvning
 • Projektperiode: April 2014 – oktober 2014