Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


Ombygning for Tryg

Ombygning og udvidelse af eksisterende kontordomicil, herunder etablering af 2.240 m² nyt areal ved overdækning af tre eksisterende atrier.

Projektet er gennemført i 3 storentrepriser henholdsvis Råhus og lukning, komplementering og inventar samt teknik.

Storentreprisen Råhus og Lukning omfattede levering og styring af arbejderne under delentrepriserne: nedrivning, jord, kloak, beton, stål, glas/alu, tagdækning, tømrer og solafskærmning gennemført i samspil med de 2 øvrige storentrepriser.

Fakta

 • Bygherre: Ejendomsselskabet af 8. maj 2008 A/S
 • Kontaktperson: Kim Erik Styltsvig, Grontmij – tlf.: 43 48 60 60
 • Bruger: TrygVesta
 • Arkitekt: JJW Arkitekter A/S
 • Ingeniør: Grontmij
 • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S, Renovering
 • Entrepriseform: Storentreprise
 • Samarbejdsform: Traditionel
 • Opgavetype: Ombygning
 • Byggesum: 150 mio.
 • Omfang: Ombygning af 23.600 m² eksisterende arealer. Etablering af 2.240 m² ny arealer ved overdækning af 3 eksisterende atrier.
 • Byggeperiode: April 2009 – januar 2011
 • Adresse: Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup