Nyt Assens Renseanlæg

Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S (Jakobsen & Blindkilde A/S + EnviDan A/S) opfører i totalentreprise for Assens Forsyning A/S et nyt renseanlæg med tilhørende biogasanlæg ved Fåborgvej/Egebjergvej i den sydøstlige udkant af Assens by. Konsortiet har tilknyttet CUBO Arkitekter samt Møller & Grønborg som landskabsarkitekter.

Anlægget, der får en kapacitet på 100.000 PE med mulighed for udvidelse til 150.000 PE, bliver en del af en samlet Forsyningspark, som også vil indeholde vandværk samt administration, værksted og lager til Assens Forsyning A/S.