Thisted Kommune - Etablering af nyt gårdrum

Entreprisen omfatter udførelse af nyt gårdrum og parkeringsarealer ved Sydhavnen,Thisted.

Der skal i den forbindelse udføres kostet incito støbte stier, støttemurer, trapper og etablering af P plads. Arbejdet udføres for Thisted Kommune.

Anlægsentreprisen omfatter alle ydelser vedrørende jord, kloak, flise og asfalt belægning, gartner og elarbejdeet, herunder også afvanding (vandrender, LAR-bede samt etablering af affalds molokker

Entreprisen indeholder følgende omtrentlige hovedmængder:

  • 1.800 m3 Jordarbejder
  • 865 m2 Betonbelægninger, insitu
  • 540 lbm. Lednings- og drænarbejder 510 m² Regnbede
  • 11 stk. Brønde, vejbrønde og sandfangsbrønde
  • 335 lbm Brolægningsarbejder, kantsten
  • 4.000 m² Belægningsarbejder