Skive Fjernvarme - Opførelse af flisfyretvarmecentral

Bygningen er opdelt i 3 afsnit. Flis lager, kedelhal og serviceafdeling. I flislageret er både tag og facader TTS’er og på taget afsluttes med Sedum-tag. I kedelhal er de bærende konstruktioner stålspær, facader er alu-partier og tag er trapezplader og afsluttes ligeledes med Sedum-tag. I servicebygning er de bærende konstruktioner bagmurselementer, som beklædes med en let beklædning. Tag er in-situ støbt dæk.