Etablering af faunapassage i Lille Holmehave Bæk

Ud over fjernelse af spærring i form af bygværk for regnvandsbassin indgår følgende elementer i projektet:

  • Rydning af bevoksning
  • Nedbrydning af bygværker
  • Terrænregulering i regnvandsbassin
  • Etablering af nyt forløb af Lille Holmehave Bæk
  • Etablering af overkørsel
  • Stensikring
  • Sikring af spildevandsledning
  • Kvalitetssikring