Storkeengen

Omfang af arbejdet:

 • Sikringer, drift mv. af arbejdspladsen.
 • Rydning og klargøring af flader og etablering af materialeveje mv.
 • Vandhåndtering, herunder grundvandssænkning (for pumpestation og rørgennemføringer, dige).
 • Rydning og opbygning af digebasis i letfyld.
 • Piloteringer for rørgennemføringer, bygværker og pumpestation.
 • Etablering af bygværker og pumpestation i dige.
 • Etablering af ny ø1600 rørgennemføring i nyt dige.
 • Opbygning af ca. 270 m nyt sikringsdige.
 • Tilkobling af dige til eksisterende anlæg (eksisterende banestier/diger).
 • Etablering af grusstier
 • Etablering af træbroer og boardwalks på skruefundamenter.
 • Nedbrydning af mindre træbroer mv.
 • Etablering af et 2 stk. rensebassiner.
 • Etablering og oprensning af grøfter i engen.
 • Etablering af vadesteder for kreaturer.
 • Udskiftning og forlængelse af eksisterende rørunderføringer.
 • Opsætning af hegn.
 • Retableringer.