Arbejdsmiljø og sikkerhed

Det tager kun en kop kaffe at få styr på dagen

Der sker desværre stadig for mange ulykker i vores branche, og visionen kan kun være nul ulykker. Vi ved, at der er langt færre ulykker på arbejdspladser, hvor der ofte tales om sikkerhed. Derfor er det vigtigt, at vi holder liv i samtalen.

I NCC stræber vi efter at skabe branchens bedste arbejdsmiljø, så alle kan være sikre, mens de er på arbejde, og alle kan være sikre på at komme hele hjem. Vi er nået langt, og vi har allerede meget at være stolte af.

Vi har blandt andet i stigende grad haft succes med at gøre samtalen om vores arbejdsmiljø til en mere naturlig del af vores måde at arbejde på. Både når vi planlægger og tilrettelægger, når vi indretter os på vores arbejdspladser, og når vi gør klar til dagens arbejde.

Vi fremmer dialogen om sundhed og sikkerhed

I NCC arbejder vi blandt andet med begrebet – ’Arbejdsmiljø TO GO’ – som skal bidrage til at fremme dialogen om arbejdsmiljøet på vores mange arbejdspladser.

Omdrejningspunktet for ’Arbejdsmiljø TO GO’ er en termokop med teksten Hold den varm – kaffen, snakken og den gode idé. Ikke så meget for kaffens skyld, men fordi vi ved, at det kun behøver at tage en kop kaffe at få styr på dagen.

Initiativet tager afsæt i vores daglige sikkerhedsgennemgang og bygger på tanken om at stoppe op og overveje, om vi har styr på alle risici, inden vi går i gang med en arbejdsopgave. Termokoppen skal altså minde os om at få prioriteret snakken om arbejdsmiljøet – hvad enten vi arbejder på kontoret, en byggeplads, en fabrik, et værksted eller ude på vejen.

Vi skal dele viden og erfaringer

Det, at vi stopper op og ser hinanden i øjnene over en kop kaffe, er ikke blot et udtryk for, at vi tager vare på hinanden, men skaber også en oplagt og effektiv anledning til at få tænkt fremad og blive helt skarpe på, hvad det er vi skal i gang med, hvilke risici det indebærer, om vi har styr på det hele og er klar til at arbejde sikkert.

På mange af vores arbejdspladser ændrer omgivelserne sig konstant, og der vil hele tiden opstå nye situationer, som vi skal forholde os til, og nye udfordringer vi skal finde løsninger på. At sikre arbejdsmiljøet på en arbejdsplads er derfor en løbende proces, som kræver, at vi måske flere gange i løbet af en dag stopper op og får taget snakken - inden det er for sent.

Det kan lyde lidt banalt og næsten for enkelt, men tænk over, hvor mange gange en kop kaffe giver anledning til at dele viden og erfaringer, og det har vi brug for – også når det handler om at skabe branchens bedste arbejdsmiljø.