Awareness Day

Den første onsdag i september holder vi hvert år Awareness Day for at øge bevidstheden om sikkerhed og styrke den fælles sikkerhedskultur.

Kl. 9:00 samles vi i vores teams for at følge en fastlagt dagsorden og drøfte et fokusområde, der er fælles for hele NCC-koncernen. Resultaterne af drøftelserne følges op senere af hvert team.

Formål med Awareness Day

Siden 2011 har NCC afholdt Awareness Day, . Formålet er at øge bevidstheden om vores sikkerhed og styrke sikkerhedskulturen, så vi kan nå målene om at reducere ulykker generelt og eliminere alvorlige ulykker og hændelser.