Awareness Day 2022 – Time Out

Awareness Day fokuserer på sundhed- og sikkerhed ved at tage fat på vores adfærd og øge bevidstheden om vores holdninger og adfærd som team og individ. Vi ønsker, at Awareness Day skal bidrage til en kultur, hvor sundhed og sikkerhed er en naturlig del af vores måde at arbejde på, og som bidrager til et sundere arbejdsmiljø og vores vision om nul ulykker.

Hvorfor har vi Awareness Day?  

  • Formålet med Awareness Day er at sætte fokus på sundheds- og sikkerhedsspørgsmål ved at adressere vores adfærd  
  • At gøre sundhed og sikkerhed til en naturlig del af vores kultur og bidrage til at nå vores vision om nul ulykker 

Hvad er Awareness Day?  

Kl. 09:00 samles alle medarbejdere i deres respektive teams for at følge en fastlagt dagsorden med udgangspunkt i et fokusområde, som hele NCC er fælles om. Dagsordenen skal bidrage til refleksion og diskussion, og resultatet skal senere følges op af de respektive arbejdssteder.