Awareness Day

Den første onsdag i september holder vi hvert år Awareness Day for at øge bevidstheden om sikkerhed og styrke den fælles sikkerhedskultur.

Kl. 9:00 samles vi i vores teams for at følge en fastlagt dagsorden og drøfte et fokusområde, der er fælles for hele NCC-koncernen. Resultaterne af drøftelserne følges op senere af hvert team. 

Awareness Day 4 september, 2024 

Tema: Jeg går aldrig på kompromis med sikkerheden, jeg sætter altid sikkerhed først. 

Dette års tema, "Jeg går aldrig på kompromis med sikkerheden, jeg sætter altid sikkerhed først", fremhæver det kritiske behov for at genkende og adressere risikabel adfærd, der kan føre til usikre og usunde arbejdsmiljøer. 

Formål med Awareness Day 

Siden 2011 har NCC afholdt Awareness Day, formålet er at øge bevidstheden om vores sikkerhed og styrke sikkerhedskulturen, så vi kan nå målene om at reducere ulykker generelt og eliminere alvorlige ulykker og hændelser.