Adfærdskodeks

I dette adfærdskodeks beskriver vi de krav, vi har fastlagt for vores egne handlinger og adfærd. De skal efterleves af bestyrelse, ledelse og medarbejdere, og vi forudsætter samtidig, at alle vores forretningspartnere respekterer dem.

Grundlaget for vores adfærd findes i vores værdier

Ærlighed

 • Vi er ærlige over for os selv og vores interessenter
 • Vi driver vores forretning på en korrekt og ansvarlig måde
 • Vi sikrer, at vores interessenter altid kan have tillid til NCC

Respekt

 • Vi værdsætter forskellighed og behandler andre med respekt
 • Vi samarbejder, værdsætter andres mening, og står ved vores beslutninger
 • Vi bruger alle ressourcer med omtanke

Tillid

 • Vi har tillid til hinanden, siger, hvad vi mener, og gør, som vi siger
 • Vi har modet til at udtrykke os klart og tydeligt
 • Vi tager vores ansvar alvorligt, og sætter en høj standard for kvalitet, etik og bæredygtighed

Pionerånd

 • Vi tager initiativ, arbejder proaktivt og med høj energi
 • Vi har modet til at prøve nye måder at tænke og arbejde på
 • Vi fremmer udvikling sammen med vores interessenter