Bild på en kompass med två NCC-medarbetare som interagerar i bakgrunden.

Compliance og forretningsetik

Compliance og forretningsetik skal hjælpe dig med at overholde NCC’s retningslinjer og adfærdskodeks. Formålet er at støtte dig i situationer, hvor
det kan være vanskeligt at afgøre, hvad der
er korrekt at gøre. Compliance og forretningsetik er et supplement til vores adfærdskodeks, og grundlaget for retningslinjerne er hentet i vores værdisæt.

Dit ansvar for compliance 

Hos NCC er compliance alle lederes og medarbejderes ansvar. Vi er alle sammen ansvarlige for vores beslutninger og handlinger. Du skal forstå vores værdier og adfærdskodeks, og hvilken betydning de har for din rolle og dine arbejdsopgaver. 

Compliance er ikke kun et spørgsmål om at overholde loven. At opretholde en høj etisk standard i hele virksomheden omfatter også, at NCC's medarbejdere løbende uddanner sig og udviser opmærksomhed, da det ikke altid er let at vide, hvad der er det rigtige, og hvor grænserne går.

Compliance og forretningsetik har to funktioner, der gør tingene lettere for dig:

Ask me-funktionen tager udgangspunkt i, at man hellere skal spørge én gang for meget end én gang for lidt.

Tell me-funktionen giver mulighed for at reagere, hvis man mener, at vores regler bliver overtrådt.