Tell me – Indberet overtrædelser

I NCC har vi forpligtet os til at handle med omhu. Det betyder, at vi respekterer og driver vores forretning i henhold til loven og med høje etiske standarder. Vi accepterer aldrig bestikkelse eller overtrædelse af antitrust-lovgivningen.

Tell Me – NCC’s whistleblowerkanal

Tell Me er NCC’s whistleblowerkanal. Whistleblowing betyder, at en person informerer virksomheden om en bekymring for eller mistanke om en forseelse. Formålet med ordningen er at beskytte virksomheden, medarbejderne og andre interne og eksterne interessenter.

Hvad skal indberettes?

Enhver hændelse, som du mener kan være i strid med NCC’s adfærdskodeks, adfærdskodeks for leverandører eller andre politikker og direktiver. Det kan også være en overtrædelse af en lov, regel, forordning og/eller en direkte trussel mod offentlige interesser. Overtrædelse af antitrust-lovgivningen og korruption er eksempler på problemer, der bør indberettes.

Indberetning trin for trin

Den første kontakt går gennem linjeorganisationen. Vi opfordrer dig til at indberette enhver mistanke om overtrædelse af adfærdskodeks direkte til din leder, din leders overordnede, HR-afdelingen, Legal, Finance eller Group Compliance.

  • Hvis du mener, at du ikke kan foretage din indberetning til nogen af disse ressourcer, kan du bruge Tell Me, NCC’s whistleblowerkanal, hvor indberetninger kan foretages anonymt.
  • Når du foretager en indberetning, vil du blive bedt om at oplyse din identitet, så din sag kan blive behandlet mest effektivt, men du kan også vælge at være anonym. Sandsynligheden for, at undersøgelsen vil blive gennemført med et godt resultat, er større, hvis du vælger at oplyse din identitet. Jo flere oplysninger du kan give, jo bedre.
  • Det er vigtigt for undersøgelsen, at den, der foretager indberetningen, giver så mange oplysninger som muligt, som kan danne grundlag for undersøgelsen (det er altid en god idé at tænke "hvad, hvornår, hvordan, hvor" – og "hvem", hvis det er nødvendigt for at løse sagen). Desuden vil al dokumentation være en hjælp.
  • Hvis du kommer i tanke om noget vigtigt efter at have fremsendt din indberetning, kan du vende tilbage til Tell Me ved at logge ind med din adgangskode og få adgang til din oprindelige indberetning. Her kan du tilføje flere oplysninger eller besvare spørgsmål, du måtte have modtaget fra Group Compliance.
  • Indberetninger vil blive modtaget af Group Function Compliance, og du vil få en unik nøgle og adgangskode knyttet til din indberetning, som gør, at du kan kommunikere sikkert med teamet. Vi opfordrer dig til at følge op regelmæssigt for at tjekke, om der er kommet spørgsmål eller feedback til din indberetning. Indberetningen vil derefter blive videregivet til autoriserede ressourcer, som foretager undersøgelsen.
  • Alle indberetninger behandles fortroligt, og vi beskytter whistleblowere mod repressalier. Ved at benytte whistleblowerkanalen til at foretage indberetning forstår whistlebloweren, at visse oplysninger kan blive delt med relevante funktioner i NCC, og at alle oplysninger beskyttes og behandles som fortrolige.

Er der andre måder at foretage en indberetning på?

Ud over de interne ressourcer, der er anført ovenfor, er den eksterne Tell Me-linje en sikker kanal til indberetning. Du kan dog også sende en e-mail til Head of Compliance (link e-mail) eller et brev til: Head of Compliance, Group Legal & Risk, 170 80 Solna, Sverige.

Du kan også kontakte en lokal ressource, der dækker de juridiske enheder i det enkelte land, eller foretage en indberetning til de lokale myndigheder

Du kan også kontakte en lokal ressource, der dækker de juridiske enheder i det enkelte land, eller foretage en indberetning til de lokale myndigheder. 

Lokale myndigheder i Sverige, Danmark, Finland: