Tobias Henrik Langhoff anlægsstruktørlærling i afdelingen Vand & afløb i NCC

Anlægs- og bygningsstruktørlærling

Som anlægsstruktørlærling i NCC sørger du for, at der gøres klar til byggeri. Jorden skal graves, flyttes og planeres. Der skal lægges dræn, etableres kloak og forsyningsledninger, og anlægges veje, fortove og cykelstier. Du vil lære at håndtere forskellige maskiner fx store og små gravemaskiner, dozere og rendegravere.

Som bygningsstruktørlærling i NCC vil du være med til at udføre ofte store bygningsværker i beton. Det kan fx være boliger, skoler og broer. Du kommer også til at lave fundamenterne, såsom råhuse og beton- og trækonstruktioner.

Hør hvad vores struktørlærlinge Tobias Henrik Langhoff og Mathias Alexander Madsen kan lide ved at være struktørlærlinge i NCC.
Bygningsstruktørlærling Mathias Alexander Madsen fortæller om sit arbejde i NCC