Meddelelse om privatlivsbeskyttelse

1. Indledning

Når du besøger detta website, indsamler og behandler NCC AB ("NCC", "vi", "os") muligvis personoplysninger ("Personoplysninger") om dig.

Den NCC-selskab, hvis site du besøger, er ansvarlig for behandlingen af persondata i henhold til denne privatlivspolitik.

Nærværende meddelelse om privatlivsbeskyttelse ("Meddelelse") beskriver, hvilke personoplysninger NCC indsamler, og til hvilke formål Personoplysningerne behandles.

I hele denne Meddelelse dækker anvendelsen af betegnelsen "behandling" alle aktiviteter, der vedrører dine Personoplysninger, herunder indsamling, håndtering, opbevaring, videregivelse, brug og overførsel af samt adgang til og råderet over oplysninger.

"Gældende databeskyttelseslovgivning" er love og regler om databeskyttelse til gennemførelse af databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF og pr. 25. maj 2018 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) ("GDPR").

"Personoplysninger" er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

2. Cookies

2.1. NCC anvender cookies og andre lignende teknikker til at indsamle oplysninger om dig og din enhed (såsom telefon eller computer), når du besøger vores websted. Klik her for yderligere information om NCC's brug af cookies.

3. Hvor indsamler vi dine Personoplysninger

3.1. Vi indsamler Personoplysninger fra dig (f.eks. navn og e-mailadresse), hvis du vælger at kontakte os via webstedet. Se også pkt. 2.1 ovenfor vedrørende brugen af cookies.

3.2. Vi kan også indsamle dine Personoplysninger fra kommunikationsvirksomheder, når de måler og analyserer vores tilstedeværelse på sociale medier (f.eks. fra offentliggjorte artikler og sociale mediekanaler).

4. Hvorfor indsamler og behandler vi dine Personoplysninger

4.1. For at stille information til rådighed for dig, f.eks. nyhedsbreve, kataloger og pressemeddelelser

Hvis du vælger at abonnere på nyhedsbreve, kataloger, pressemeddelelser og lignende oplysninger om NCC og vores aktiviteter eller at rekvirere sådanne oplysninger på engangsbasis, behandler vi dine Personoplysninger med henblik på at stille det ønskede abonnement eller den ønskede information til rådighed for dig. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Selskab/organisation

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at stille det abonnement eller den information, som du anmodet om, til rådighed for dig, GDPR's artikel 6,stk. 1, litra f). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på webstedets formular, vil vi ikke være i stand til at yde dig den ønskede service.

4.2. For at besvare dine spørgsmål og håndtere feedback generelt

De fleste af vores websteder stiller funktioner til rådighed, så besøgende kan kommunikere med os med henblik på at stille spørgsmål og give feedback vedrørende vores tjenesteydelser og aktiviteter. Når du bruger sådanne funktioner, behandler NCC dine Personoplysninger med henblik på at besvare dine spørgsmål og håndtere feedback fra dig. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Feedback og kommentarer fra dig

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at besvare spørgsmål og håndtere feedback fra dig, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på webstedets formular, vil vi ikke være i stand til at yde dig den ønskede service.

4.3. For at reagere på dine anmodninger om tilbud

Nogle af vores websteder giver dig mulighed for at sende en anmodning om tilbud på visse arbejdsopgaver eller tjenesteydelser, som NCC skal udføre. Hvis du sender en anmodning om tilbud, vil NCC behandle Personoplysninger med henblik på at reagere på og administrere dine anmodninger om tilbud. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Selskab/organisation

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at besvare og håndtere din anmodning om tilbud, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på webstedets formular, vil vi ikke være i stand til at yde dig den ønskede service.

4.4. For at reagere på dine bestillinger

Nogle af vores websteder giver dig mulighed for at sende en bestilling vedrørende vores produkter eller tjenesteydelser. Hvis du sender en bestilling, vil NCC behandle Personoplysninger med henblik på at reagere på og administrere din bestilling. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Kreditrapporter (herunder f.eks. kredit-rating og misligholdelse af betalinger)
 • Selskab/organisation
 • Registreringsnummer
 • Andre selskabsoplysninger og økonomiske oplysninger, der er offentligt tilgængelige

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at besvare og håndtere din bestilling, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du sender en bestilling som forbruger, vil vi behandle dine Personoplysninger med henblik på at opfylde købsaftalen mellem NCC og dig, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra b). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på webstedets formular, vil vi ikke være i stand til at yde dig den ønskede service.

4.5. For at håndtere og reagere på dine anmodninger og meddelelser i vores forretningsportaler

Som erhvervskunde eller leverandør til NCC har du adgang til nogle af vores forretningsportaler, hvor du f.eks. kan se og administrere igangværende projekter og aftaler, fremsende tilbud og håndtere fakturaer. Hvis du som erhvervskunde eller leverandør til NCC anvender disse funktioner, vil NCC behandle Personoplysninger med henblik på at administrere den løbende kontakt med dig og reagere på og vurdere dine tilbud. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Stilling/titel i selskab
 • Personnummer
 • Selskab/organisation
 • Ansvarsområde
 • Offentligt tilgængelige selskabsoplysninger (f.eks. antal medarbejdere og CVR-nr.)Økonomiske oplysninger (vedrørende fakturaer, tilbud, aftaler osv.)
 • Dine kommentarer

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at administrere og reagere på dine anmodninger og meddelelser på vores leverandør- og projektportaler, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på webstedets formular, vil vi ikke være i stand til at yde dig den ønskede service.

4.6. For at administrere og reagere på din indberetning af overtrædelser af NCC's adfærdskodeks

Som erhvervskunde eller leverandør til NCC har du adgang til vores portal, hvor du kan indberette overtrædelser af NCC's adfærdskodeks. Hvis du som erhvervskunde eller leverandør til NCC anvender disse funktioner, vil NCC behandle Personoplysninger med henblik på at administrere og efterforske den indberettede overtrædelse af NCC's adfærdskodeks. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Klager og kommentarer fra dig

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at administrere og efterforske den indberettede overtrædelse af NCC's adfærdskodeks, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra f).

4.7. For at oprette personlige brugerkonti til websteder

Nogle af NCC's websteder giver brugere mulighed for at oprette en personlig brugerkonto med login. Til disse websteder og hvis du opretter en brugerkonto, vil NCC behandle dine Personoplysninger med henblik på at oprette og administrere din personlige brugerkonto, oprette dit login og give dig adgang til din konto. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Kundenummer
 • Telefonnummer

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at oprette og administrere din brugerkonto og opfylde brugerkontoaftalen med dig, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på webstedets formular, vil vi ikke være i stand til at yde dig den ønskede service.

4.8. For at administrere reklamationer og opfylde vores garantiforpligtelser vedrørende vores produkter

Nogle af vores websteder giver dig mulighed for at sende reklamationer vedrørende vores produkter til os. Hvis du sender en reklamation til os, vil NCC behandle dine Personoplysninger med henblik på at undersøge, administrere og besvare din reklamation med henblik på at opfylde vores garantiforpligtelser. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Adresse og etage
 • Afdelingsnummer
 • Telefonnummer
 • Kundereferencenummer
 • Ejendomstype
 • Selskab/organisation
 • Reklamation og kommentarer fra dig

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at undersøge, administrere og besvare din reklamation, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du er en forbruger, der har købt vores produkter eller tjenesteydelser, vil vi behandle dine Personoplysninger med henblik på at opfylde købsaftalen mellem NCC og dig, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra b). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på webstedets formular, vil vi ikke være i stand til at yde dig den ønskede service.

4.9. For at administrere din bestilling af byggematerialer eller andre produkter, der leveres af NCC

Nogle af vores websteder giver dig mulighed for at bestille byggematerialer (f.eks. asfalt) og andre produkter, som NCC leverer. Hvis du bestiller byggematerialer eller andre produkter hos os, vil NCC behandle dine Personoplysninger med henblik på at administrere bestillingen. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Selskab/organisation
 • Selskabets ID
 • Stilling/titel i selskab
 • Registreringsnummer
 • Fakturaadresse
 • EAN-nummer
 • Rekvisitionsnummer
 • Kundenummer

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at

administrere din bestilling, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du bestiller produkter som forbruger, vil vi behandle dine Personoplysninger med henblik på at opfylde købsaftalen mellem NCC og dig, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra b). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på webstedets formular, vil vi ikke være i stand til at yde dig den ønskede service.

4.10. For at administrere konkurrencer

Hvis du vælger at deltage i konkurrencer, der afholdes af NCC, vil vi behandle Personoplysninger med henblik på at administrere konkurrencen, udvælge vindere og kommunikere med deltagerne. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Afdeling
 • Forretningsområde

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at administrere konkurrencen, udvælge vindere og kommunikere med deltagerne, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på webstedets formular, vil vi ikke være i stand til at lade dig deltage i konkurrencen. Vi offentliggør ikke dit navn på interne eller eksterne websteder uden at indhente dit samtykke hertil. Vi vil bede om dit samtykke (GDPR's artikel 9.2 a) vedrørende præferencer med hensyn til mad.

4.11. For at administrere din tilmelding til og deltagelse i arrangementer og uddannelsesforløb

Nogle af vores websteder giver dig mulighed for at tilmelde dig arrangementer og uddannelsesforløb. Hvis du foretager sådanne tilmeldinger, vil NCC behandle dine Personoplysninger med henblik på at administrere og besvare din interessetilkendegivelse og tilmelding. Hvis du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb, vil vi også anvende dine Personoplysninger til at gennemføre arrangementet eller uddannelsesforløbet. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Selskab/organisation 
 • Personnummer
 • Adresse
 • Præferencer mht. mad Stillingsbetegnelse

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at administrere din interesse og deltagelse i uddannelsesforløbet eller begivenheden, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på webstedets formular, vil vi ikke være i stand til at yde dig den ønskede service. Vi vil bede om dit samtykke (GDPR's artikel 9.2 a)) vedrørende præferencer med hensyn til mad.

4.12. For at administrere tilkendegivelser af interesse for erhvervsejendomme

Nogle af vores websteder giver dig mulighed for at tilkendegive din interesse for erhvervsejendomme over for os. Hvis du tilkendegiver en sådan interesse, vil NCC behandle dine Personoplysninger med henblik på at administrere og besvare din interessetilkendegivelse. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Selskab/organisation
 • Adresse
 • Stillingsbetegnelse

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at administrere din interesse for vores erhvervsejendomme, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på webstedets formular, vil vi ikke være i stand til at yde dig den ønskede service.

4.13. For at administrere dine jobansøgninger

Nogle af vores websteder giver dig mulighed for at indsende en jobansøgning med henblik på ansættelse hos NCC. For vores behandling af dine Personoplysninger med henblik på at administrere og vurdere jobansøgninger gælder vores Meddelelse om beskyttelse af ansøgeres privatliv. Klik her .

4.14. For at udarbejde trafikplaner

Nogle af vores websteder giver dig mulighed for at oprette en anmodning om et grundlag for udarbejdelse af trafikplaner. Hvis du opretter en sådan anmodning, vil NCC behandle dine Personoplysninger med henblik på at administrere din anmodning, kommunikere med dig og udarbejde trafikplanen. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer

Din henvendelse kan også omfatte Personoplysninger vedrørende anmelderen, hovedentreprenøren, den tilsynsførende, byggelederen og andre enkeltpersoner, der er angivet i webstedets formular. Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at administrere din anmodning om udarbejdelse af et grundlag for trafikplanen, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på webstedets formular, vil vi ikke være i stand til at yde dig den ønskede service.

4.15. For at administrere tjenesteydelser og goder, som NCC's medarbejdere kan gøre brug af

Nogle af vores websteder er kun tilgængelige for NCC's medarbejdere, hvor du som ansat f.eks. kan reflektere på annoncer om gratis brugte materialer og varer eller tilkendegive interesse for private udlejningsejendomme, som NCC tilbyder. Hvis du som NCC-medarbejder gør brug af sådanne tjenesteydelser, vil NCC behandle dine Personoplysninger med henblik på at administrere og besvare dine henvendelser til os. Hvis du vælger at reflektere på en annonce eller fremsende en interessetilkendegivelse og du ikke er medarbejder, vil vi behandle dine Personoplysninger med henblik på at nægte dig adgang til tjenesteydelserne. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Indhold af e-mail eller anden henvendelse
 • Personnummer
 • Selskab/organisation
 • Præferencer mht. mad
 • Kæledyr
 • Foretrukken dato og sted for udlejning
 • Dine kommentarer

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten mellem dig og NCC, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du reflekterer på en annonce eller indsender en interessetilkendegivelse som repræsentant for en juridisk enhed eller som ikke-medarbejder, vil behandlingen være baseret på vores legitime interesse i at administrere og besvare dine henvendelser og på at nægte dig adgang til tjenesteydelserne, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra f).

4.16. For at informere om og reklamere for NCC på sociale medieplatforme

NCC har aktive profiler på sociale medieplatforme, herunder Facebook, Instagram, LinkedIn og Youtube. På disse platforme kan NCC offentliggøre artikler, billeder og videoer med henblik på at informere om og reklamere for NCC. Når indlæg offentliggøres på vores sociale medieprofiler, behandler vi muligvis dine Personoplysninger, f. eks. navn og foto. Vi behandler kun dine Personoplysninger til de formål, der er nævnt her, hvis du har givet dit samtykke (GDPR's artikel 6, stk. 1, litra a)) og om nødvendigt din forælders eller værges samtykke.

4.17. For at overholde retlige forpligtelser

NCC behandler Personoplysninger med henblik på at overholde retlige forpligtelser, f.eks. i forbindelse med bogholderi og skat. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Navn 
 • Efternavn
 • Transaktionsdata
 • Andre oplysninger, som er nødvendige til formålet

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for, at NCC kan overholde retlige forpligtelser, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra c).

4.18. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

NCC kan behandle dine Personoplysninger med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, hvis der helt mod forventning opstår en tvist mellem dig og NCC. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Andre oplysninger, som er nødvendige til formålet

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra f).

5. Hvor længe opbevarer vi dine Personoplysninger

NCC opbevarer personoplysninger i den periode, som er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i nærværende privatlivspolitik, medmindre lokal lovgivning, som NCC er underlagt, kræver eller tillader en længere opbevaringsperiode. Vi anvender følgende kriterier ved fastsættelsen af vores opbevaringsperiode: (i) Så længe vi har en løbende kontakt med dig (enten som enkeltperson eller i din egenskab af ansat hos en af vores erhvervskunder, leverandører eller samarbejdspartnere), (ii) som krævet i henhold til retlige forpligtelser, som NCC er underlagt (f.eks. forpligtelser med hensyn til skat og regnskab), og (iii) som det er hensigtsmæssigt set i lyset af vores retsstilling (f.eks. gældende forældelsesfrister).

 

6. Videregivelse og overførsel af Personoplysninger

Koncernens selskaber

NCC kan videregive behandlede Personoplysninger til andre selskaber inden for NCC-koncernen med henblik på at opretholde og administrere vores tjenesteydelser og funktioner som anført i afsnit 4 samt på at overholde retlige forpligtelser, og for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Andre modtagere

NCC kan også videregive Personoplysninger uden for NCC-koncernen, f.eks.:

Databehandlere, der handler på vegne af NCC

NCC kan endvidere videregive Personoplysninger til eksterne parter, såsom it-tjenesteydere, kommunikationsvirksomheder, leverandører og andre tjenesteydere, der behandler Personoplysninger efter NCC's instruks. Når en sådan videregivelse indebærer overførsler af Personoplysninger uden for EU/EØS, vil NCC påse, at der er indgået aftale om standardkontraktbestemmelser mellem den overførende NCC-enhed og den modtagende eksterne part. Alternativt vil der blive etableret andre garantier forud for sådanne overførsler.
Passende garantier til lande uden for EU/EØS-området

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du ret til at få en kopi af al dokumentation for, at der er etableret passende garantier med henblik på at beskytte dine Personoplysninger under en overførsel uden for EU/EØS.

Hvis du gerne vil vide mere om behandlingen af dine Personoplysninger og om, hvorvidt dine Personoplysninger overføres uden for EU/EØS, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor i afsnit 9.

7. Sikkerhed

7.1. Vi vil påse, at adgangen til dine oplysninger er sikret omhyggeligt ved at etablere passende garantier afhængigt af omstændighederne, idet vi tager hensyn til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og karakteren, omfanget, sammenhængen og formålene med behandlingen samt risikoen. Til støtte for denne forpligtelse har vi implementeret tilstrækkelige tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine Personoplysninger mod: uautoriseret eller hændelig tilintetgørelse, ændring eller videregivelse, misbrug, skade, tyveri, hændeligt tab eller uautoriseret adgang.

8. Dine rettigheder

8.1. Ret til berigtigelse

NCC vil tage skridt i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning for at holde dine Personoplysninger korrekte, fuldstændige og ajourførte. Hvis du opdager, at Personoplysninger vedrørende dig er mangelfulde, ufuldstændige eller ukorrekte, har du ret til at få Personoplysningerne berigtiget.

Du har desuden ret til at anmode om indsigt i de Personoplysninger om dig, som vi behandler.

8.2. Yderligere rettigheder pr. 25. maj 2018

Pr. 25. maj 2018 har du i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning foruden berigtigelse også ret til:

(i) Indsigt

Du kan anmode om bekræftelse på, om Personoplysninger behandles, og i givet fald få indsigt i dine Personoplysninger og anden information, såsom formålene med behandlingen. Du har også ret til at få en kopi af de Personoplysninger, der behandles. Hvis anmodningen indgives elektronisk, udleveres oplysningerne i en almindeligt anvendt elektronisk form, medmindre du anmoder om andet.

(ii) Indsigelse mod visse former for behandling

Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine Personoplysninger, der behandles på grundlag af en legitim interesse, på baggrund af din særlige situation og mod behandling med henblik på direkte markedsføring. Hvis du har valgt at modtage et abonnement pr. e-mail, vil hver e-mail indeholde en lettilgængelig fravalgsfunktion, hvor du kan afmelde yderligere meddelelser.

(iii) Sletning

Du kan under visse omstændigheder få dine Personoplysninger slettet, f.eks. når der ikke længere er brug for dine Personoplysninger til de formål, hvortil de blev indsamlet.

(iv) Begrænsning af behandling
Du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine Personoplysninger til kun at omfatte opbevaring af dine Personoplysninger under visse omstændigheder, f.eks. hvis behandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker, at dine Personoplysninger skal slettes.

(v) Tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandling af Personoplysninger tilbage i det omfang, behandlingen er baseret på dit samtykke.

(vi) Dataportabilitet

Du kan bede om at få en maskinlæsbar kopi af de Personoplysninger, der behandles på grundlag af dit samtykke, eller på grundlag af, at behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale med dig, og som du har givet til NCC (dataportabilitet), og bede om, at oplysningerne overføres til en anden dataansvarlig (hvis det er muligt).

8.3. Klager til tilsynsmyndigheden

Du anerkender, at du altid har ret til at indgive klager vedrørende behandlingen af dine Personoplysninger til den kompetente databeskyttelsesmyndighed, hvis en sådan ret er fastsat i den gældende databeskyttelseslovgivning. Databeskyttelsesmyndigheden kan kontaktes her

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

eller: https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss

8.4. Tredjepartsmeddelelser

På nogle af vores websteder stiller vi links til rådighed, f.eks. til vores samarbejdspartneres eksterne websteder. NCC er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for tredjeparters databeskyttelse, og hvis du vælger at besøge et websted, der linkes til, anbefaler vi, at du læser databeskyttelsesbestemmelserne for sådanne eksterne websteder grundigt igennem.

9. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende behandlingen af dine Personoplysninger eller ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte NCC ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

Den dataansvarlige for Personoplysninger er NCC AB 556034-5174

NCC AB
Herrjärva torg 4
Att: NCC GDPR Team
S-170 80 Solna, Sverige

Email: gdpr@ncc