Karriere og udvikling

Der er mange gode grunde til at arbejde i NCC. En af dem er vores fokus på karriere og udvikling. Med vores medarbejdere som vores vigtigste aktiv, er deres færdigheder nemlig afgørende for vores succes.

I NCC er der mange muligheder for udvikling og læring både via forskellige typer opgaver og projekter, sparring med erfarne kollegaer og muligheder for at videreuddanne dig. 

Vi driver målrettet kompetenceudvikling baseret på dine og forretningens behov. Vi tilbyder blandt andet interne udviklingsprogrammer og kurser, samt ekstern efter- og videreuddannelse.

Her kan du læse om nogle af de uddannelser, vi er lidt ekstra stolte af:

Projektlederuddannelse i NCC

På projektlederuddannelserne bliver der lagt stor vægt på, at deltagerne arbejder målrettet med egne personlige udfordringer i relation til projektledelse. Det gøres ud fra en tilgang, der handler om, at projektledelseskompetencer i sig selv ikke er noget værd – det er de kun, hvis de fører til ændret projektlederadfærd.


Lederuddannelse i NCC

Ledelse i NCC henvender sig primært til ledere af funktionærer i NCC.
Ledere der har behov for at få fyldt værktøjskassen op med NCC specifikke værktøjer og generelle ledelsesværktøjer og modeller.

Strategic Leadership Program

SLP er et ledelsesprogram, der er rettet mod ledere i linjen eller medarbejdere, der har arbejdet i NCC i nogen tid og er klar til at tage et skridt højere op på karrierestigen. Programmet varer i et år og er opdelt i de fire fokusblokke, ledelse, strategi, økonomi og forandring / innovation.

Mega project management program

Denne uddannelse forbereder seniorprojektledere til at påtage sig projekter i milliardklassen. Programmet løber over et år. Deltagerne fra alle NCC-lande mødes regelmæssigt, KTH Executive School og Copenhagen Business School hjælper med at udvide perspektiverne og fremvise best practice. Programmet inkluderer også mentorordninger. 


Medarbejderudviklingssamtaler

I NCC har du flere mulige karriereveje, både inden for projekt- og personaleledelse og som specialist. Du taler om dine interesser og potentiale til medarbejderudviklingssamtaler med din leder. Her kan du diskutere individuelle mål, arbejdsopgaver og eventuelle behov for kompetenceudvikling og sammen lægge en udviklingsplan. 

 

Tilfredshedsundersøgelse

Det er helt afgørende for NCC, at vores medarbejdere er tilfredse. Hvert kvartal gennemfører vi derfor en tilfredshedsanalyse blandt medarbejderne, der afdækker spørgsmål omkring trivsel, opgaver, indeklima med videre. 

Analysen giver ikke kun ledelsen et pejlemærke. Den er også et vigtigt redskab, for de enkelte afdelinger og ledere, så de kan sikre at du og dine kolleger trives med de opgaver og udfordringer I har.