Vi er NCC, og sammen er vi stærkest.

Vi er en af Nordens førende entreprenørvirksomheder med over 16.000 medarbejdere, og i Danmark har vi været til stede i over 100 år.

Sammen har vi stor erfaring i at opføre og renovere bæredygtige bygninger, der skaber værdi både i samfundet, for vores kunder og dem, der skal leve i dem. Vi producerer råstoffer, anlægger veje og udvikler nye, grønne løsninger til Danmarks infrastruktur. Under jorden binder vi vores bygninger sammen med kabler til fjernvarme, vand og el, og vi laver klimasikring af byområder.

Vi er en virksomhed med stolte traditioner for at bidrage til udviklingen af Danmark. På tværs af vores forretning skaber vi løsninger, der kommer os alle til gode. Sammen sætter vi aftryk på Danmark.

Tag med på en flyvetur rundt i vores forretning og se nogle af vores mange spændende projekter. 

Frederiksplads
Mød teamet fra Frederiks Plads, Property Development

Vores drone er igen sendt i luften. Denne gang er den fløjet til Frederiks Plads i det centrale Aarhus. Her har vores kolleger i Property Development været med til at udvikle en ny bydel i byen, som er i fuld gang med at blive realiseret.

Siden 2012 har NCC Property Development udviklet Frederiks Plads, som udgør et samlet areal på 55.000 kvm. Sidste fase af erhvervsdelen er nu i fuld gang og det kommende bæredygtige kontorhus – Frederiks Plads Company House II – er derfor netop ved at blive bygget. Den kommende kontorbygning bliver på i alt 15.000 kvm, hvoraf Nordea skal leje 8.500 kvm.

Se videoen med projektdirektør, Frank Skov Jensen, som bl.a. fortæller om det tætte samarbejde med de øvrige NCC-afdelinger på projektet: "Her på pladsen lykkes vi bedst ved, at vi bringer hinandens kompetencer i spil – kompetencer i Råhus, Hercules, Byggeri og PD", siger Frank.

BIO4
Mød NCC-teamet fra Civil Engineering, BIO4

København har som mål at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, og derfor er HOFOR, der leverer fjernvarme til over 500.000 af byens indbyggere ved at omstille energiproduktionen på Amagerværket fra kul til bæredygtig energi. Det er baggrunden for den omfattende ombygning af værket, der blandt andet indeholder en helt ny kraftværksblok, der skal anvende bæredygtig biomasse og derfor har fået navnet "BIO4".

Mød NCC-teamet fra Civil Engineering, som for tre år siden rykkede ind på Amagerværket for først at stå for byggemodningen af pladsen og siden driften af den.

Se videoen med produktionsleder Andreas Beuch, som bl.a. fortæller om, hvordan teamet gennem sammenhold og respekt for hinandens fagligheder formår at takle den foranderlige hverdag på BIO4.

Dronestafet_2
Mød NCC-teamet fra Hercules, Industry

Som en del af vores kampagne for vinderkultur har vi sat en Drone Stafet i gang. Dronen har nu været en tur forbi Hercules-teamet på Lyngbyvejen i Gentofte.

Mød vores seje kolleger fra Hercules, som er i fuld gang med at renovere Lyngbyvejens spunsvægge. Entreprisen omfatter forstærkning af den eksisterende spuns, hvor Lyngbymotorvejen krydser Dyssegårdsvej i Gentofte. Hercules Fundering udfører opgaven primært i form af traditionelle jordankre, som skal sikre, at motorvejen kan holde mange år endnu.

Se videoen, hvor produktionsleder Frederik Rebenstorff Abildtrup fortæller om det tætte samarbejde med medarbejderne på pladsen og om fordelene ved at være ansat i en stor virksomhed som NCC: "Selvom man er et lille hjul i et stort maskineri, føler man sig altid vigtig og værdsat [...] Man kan trække på utrolig mange kompetencer og altid få den hjælp og feedback, som man har brug for", siger Frederik.