Vi er NCC - og sammen er vi stærkest

Vi er en af Nordens førende entreprenørvirksomheder med over 16.000 medarbejdere, og i Danmark har vi været til stede i over 100 år. Gennem årene har vi sat et solidt aftryk på Danmark, og det gør vi stadig

Sammen har vi stor erfaring i at opføre og renovere bæredygtige bygninger, der skaber værdi både i samfundet, for vores kunder og dem, der skal leve i dem. Vi producerer råstoffer, anlægger veje og udvikler nye, grønne løsninger til Danmarks infrastruktur. Under jorden binder vi vores bygninger sammen med kabler til fjernvarme, vand og el, og vi laver klimasikring af byområder.

Vi er en virksomhed med stolte traditioner for at bidrage til udviklingen af Danmark. På tværs af vores forretning skaber vi løsninger, der kommer os alle til gode. Sammen sætter vi aftryk på Danmark.

Tag med på en flyvetur rundt i vores forretning og se nogle af vores mange spændende projekter. 

Avedøre13
Mød teamet fra NCC Råstoffer, Avedøre Søplads

NCC-dronen er fløjet til vores søplads i Avedøre og er nu landet ombord på en af vores sand- og ralsugere, der indvinder råstoffer fra havet.

Vi er kendt som en af Danmarks største entreprenørvirksomheder. Mindre kendt er det måske, at NCC Råstoffer har et rederi, som består af fem søpladser i Danmark og en flåde på fem sand- og ralsugere, der indvinder råstoffer fra havet til videre forarbejdning til særligt beton- og asfaltindustrien. Et arbejde, som bliver gjort med omtanke for miljøet og i tæt samarbejde med vores geologer, laboranter og medarbejdere til søs.

Mød teamet på Avedøre søplads, hvor der hersker en særlig NCC-ånd med fokus på teamwork: ”Vi er som en familie. Den rummelighed, vi har, synes jeg gør, at det er et fantastisk sted at være”, fortæller Søren Evald Jensen, områdechef i NCC Industry, Råstoffer Øst og Rederi.

Se video
Drone_Gentofterenden4
Mød teamet fra Civil Engineering, Gentofterenden

Vores drone er fløjet til Gentofterenden – En byggeplads, der med sine 20-25 meter i bredden og 1.800 meter i længden hører til sjældenhederne. De seneste to år har NCC-teamet fra Civil Engineering arbejdet benhårdt med at klimasikre Gentofterenden, så den fremover vil kunne rumme de stigende mængder regnvand.

Gentofte Kommune og Novafos’ projekt med udvidelsen af Gentofterenden forener det praktiske med det behagelige, så områdets beboere både får klimasikring og et større og smukkere naturområde med bredere stier. Det komplekse projekt er tæt på at blive afleveret, så der er ikke længe til, at beboerne langs Gentofterenden får deres grønne område igen i en ny og bedre udgave.

Se videoen med afdelingschef Mads Baandhøj, som bl.a. fortæller om, hvad der driver ham og teamet på Gentofterenden: ”Det er motiverende at kunne se projektet udvikle sig fra dag til dag. En tilfredshed ved at skabe noget”, siger Mads.

Se video
Frederiksplads
Mød teamet fra Frederiks Plads, Property Development

Vores drone er igen sendt i luften. Denne gang er den fløjet til Frederiks Plads i det centrale Aarhus. Her har vores kolleger i Property Development været med til at udvikle en ny bydel i byen, som er i fuld gang med at blive realiseret.

Siden 2012 har NCC Property Development udviklet Frederiks Plads, som udgør et samlet areal på 55.000 kvm. Sidste fase af erhvervsdelen er nu i fuld gang og det kommende bæredygtige kontorhus – Frederiks Plads Company House II – er derfor netop ved at blive bygget. Den kommende kontorbygning bliver på i alt 15.000 kvm, hvoraf Nordea skal leje 8.500 kvm.

Se videoen med projektdirektør, Frank Skov Jensen, som bl.a. fortæller om det tætte samarbejde med de øvrige NCC-afdelinger på projektet: "Her på pladsen lykkes vi bedst ved, at vi bringer hinandens kompetencer i spil – kompetencer i Råhus, Hercules, Byggeri og PD", siger Frank.

Se video
AB_Syd_2
Mød teamet fra Renovering, AB Syd

Vores drone har været en tur forbi Klokkens Kvarter i Albertslund Syd. Her har teamet fra NCC Renovering afleveret 493 gennem-renoverede gårdhavehuse et halvt år før tid. Et resultat, som er opnået gennem tillid, samarbejde og fokus på medarbejdernes styrker og forskelligheder.

Mød teamet fra NCC Renovering, som for tre år siden rykkede ind på pladsen i Albertslund for at give hele boligområdet et kvalitetsløft og hvor senior produktionschef Michael Jensen understreger vigtigheden i at bruge hinandens styrker i teamet og finde frem til, hvilken rolle hvert medlem i teamet fungerer bedst i.

Se video
BIO4
Mød NCC-teamet fra Civil Engineering, BIO4

København har som mål at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, og derfor er HOFOR, der leverer fjernvarme til over 500.000 af byens indbyggere ved at omstille energiproduktionen på Amagerværket fra kul til bæredygtig energi. Det er baggrunden for den omfattende ombygning af værket, der blandt andet indeholder en helt ny kraftværksblok, der skal anvende bæredygtig biomasse og derfor har fået navnet "BIO4".

Mød NCC-teamet fra Civil Engineering, som for tre år siden rykkede ind på Amagerværket for først at stå for byggemodningen af pladsen og siden driften af den.

Se videoen med produktionsleder Andreas Beuch, som bl.a. fortæller om, hvordan teamet gennem sammenhold og respekt for hinandens fagligheder formår at takle den foranderlige hverdag på BIO4.

Se video
Dronestafet_2
Mød NCC-teamet fra Hercules, Industry

Som en del af vores kampagne for vinderkultur har vi sat en Drone Stafet i gang. Dronen har nu været en tur forbi Hercules-teamet på Lyngbyvejen i Gentofte.

Mød vores seje kolleger fra Hercules, som er i fuld gang med at renovere Lyngbyvejens spunsvægge. Entreprisen omfatter forstærkning af den eksisterende spuns, hvor Lyngbymotorvejen krydser Dyssegårdsvej i Gentofte. Hercules Fundering udfører opgaven primært i form af traditionelle jordankre, som skal sikre, at motorvejen kan holde mange år endnu.

Se videoen, hvor produktionsleder Frederik Rebenstorff Abildtrup fortæller om det tætte samarbejde med medarbejderne på pladsen og om fordelene ved at være ansat i en stor virksomhed som NCC: "Selvom man er et lille hjul i et stort maskineri, føler man sig altid vigtig og værdsat [...] Man kan trække på utrolig mange kompetencer og altid få den hjælp og feedback, som man har brug for", siger Frederik.

Se video
Anne_Sophie
Mød NCC-teamet fra Nybyg, Building

Vores drone er sendt afsted på en flyvetur ud i NCC-landskabet og er nu landet ved boligprojektet Castor på Islands Brygge i København.

Mød vores seje kolleger fra Nybyg i NCC Building, som er i fuld gang med at gøre boligprojektet Castor indflytningsklar til sommer. Castors 78 boliger og tilhørende erhvervslejemål udgør 3. etape af de over 500 bæredygtige kvalitetsboliger, som PensionDanmark opfører på HavneBryggen – Islands Brygge.

Se videoen, hvor entrepriseleder Anne Sophie bl.a. fortæller, at teamet har indført klare spilleregler for at nå sikkert i mål med projektet. God fornøjelse - nyd flyveturen!

Se video