Vi er NCC - og sammen er vi stærkest

Vi er en af Nordens førende entreprenørvirksomheder med over 16.000 medarbejdere, og i Danmark har vi været til stede i over 100 år. Gennem årene har vi sat et solidt aftryk på Danmark, og det gør vi stadig

Sammen har vi stor erfaring i at opføre og renovere bæredygtige bygninger, der skaber værdi både i samfundet, for vores kunder og dem, der skal leve i dem. Vi producerer råstoffer, anlægger veje og udvikler nye, grønne løsninger til Danmarks infrastruktur. Under jorden binder vi vores bygninger sammen med kabler til fjernvarme, vand og el, og vi laver klimasikring af byområder.

Vi er en virksomhed med stolte traditioner for at bidrage til udviklingen af Danmark. På tværs af vores forretning skaber vi løsninger, der kommer os alle til gode. Sammen sætter vi aftryk på Danmark.

Tag med på en flyvetur rundt i vores forretning og se nogle af vores mange spændende projekter.