Trygge forretninger og ansvarsfulde indkøb

Alle NCC's forretninger er afhængige af, at vores kunder føler tillid til os. At gøre forretninger med os skal være præget af tryghed og gennemsigtighed samt etisk korrekt adfærd fra alle indblandede parter.

Byggebranchen omsætter store mængder varer og tjenester samt beskæftiger et enormt antal mennesker. Ansvaret for forretningerne og projekterne delegeres langt ud i felten på hvert marked hvor NCC agerer og virksomhedskulturen og klimaet kan variere fra sted til sted. Derfor spiller vores værdier og vores etiske regler en fundamental rolle når det gælder forebyggende arbejde omkring etiske spørgsmål hos både ansatte og virksomhedspartnere.

Bæredygtig finansiering

Vi har i de seneste år noteret en større interesse for grønne forretninger. Til dels i forhold til de produkter vi leverer men også fra aktører som ønsker at finde virksomheder med en bæredygtig strategi. Disse investorer har som krav, at de virksomheder eller projekter som de låner til eller investerer i skal have høje ambitioner på miljøområdet. NCC indgik allerede i 2012 en langfristet låneaftale med Nordiska Investeringsbanken, som opgøres til 500 mio. SEK. Den er baseret på opførelse af energieffektive kontorbygninger inden for NCC Property Development. Vi tror fortsat at denne del af investeringsmarkedet kommer ti at vokse og være et interessant tilskud rent finansielt, men også være en god drivkraft til at fremme en omstilling til et bæredygtigt samfund.

Ansvarsfulde indkøb

At udvikle bæredygtige og konkurrencedygtige indkøb er et nøglespørgsmål for NCC. Koncernens totale indkøb af varer og tjenester udgør mange milliarder kroner om året. Foruden direkte materialeindkøb foretages der betydelige indkøb af energi, forbrugsmaterialer og forskellige typer entreprenør- og konsulenttjenester. NCC har i løbet af årene opbygget et stabilt leverandørgrundlag, blandt andet ved at indrette egne indløbskontorer på forskellige steder i verden. Dette giver et nærmere samarbejde med leverandørerne på det internationale marked. Et sådant eksempel er samarbejdet med Blåkläder.