NCC og Blåkläder – et nordisk samarbejde udover det sædvanlige

I 2009 påbegyndte NCC og Blåkläder et nordisk samarbejde som i dag har udmøntet sig i et unikt leverandørforhold for NCC. Forretningsforbindelsen har skabt et godt virksomhedssegment og bæredygtig produktion af et af NCC's vigtigste indirekte materialer.

Vi stiller høje krav til det arbejdstøj der anvendes i produktionen. Udover at opfylde lovpligtige sikkerhedskrav skal produkterne have god komfort og kvalitet, produceres under gode arbejdsvilkår og påvirke miljøet minimalt i forhold til f.eks. kemikalier, både i produktion samt i det færdige tøj. Den tætte forretningsforbindelse til Blåkläder gør det muligt for os at aktivt tage del i og påvirke både produktion og produktudvikling. Udover at kunne påvirke udformning og produktkvalitet skaber dette desuden muligheder for NCC at påvirke udfasning af kemikalier med kendte farlige egenskaber.

Et eksempel er sølvioner som blevet afskaffet efter en fælles beslutning og i dag anvendes de ikke i Blåkläders produktion. Den anden central del i forholdet til Blåkläder er, at NCC deltager aktivt ved bedømmelsen af Blåkläders leverandører. Parallelt med Blåkläders egne leverandørbedømmelser gennemfører vi egne leverandørrevisioner.