Fakturering i NCC

Vi udfordrer til stadighed vores måde at arbejde på gennem et samlet, effektivt og ansvarligt indkøbsarbejde, som skaber værdi for NCC, vores kunder og for samfundet. Vores leverandører er et af de vigtigste værktøjer i dette arbejde, og derfor har vi samlet informationer om, hvordan NCC arbejder med blandt andet indkøb og fakturering. Du kan også se igangværende licitationer eller logge ind på Leverandørportalen.