Fakturering

Vi udfordrer til stadighed vores måde at arbejde på gennem et samlet, effektivt og ansvarligt indkøbsarbejde, som skaber værdi for NCC og vores kunder samt et bæredygtigt samfund. Vores leverandører er et af de vigtigste værktøjer i dette arbejde, og derfor har vi samlet informationer om, hvordan NCC arbejder med blandt andet indkøb og fakturering. Du kan også se igangværende licitationer eller logge ind på Leverandørportalen.

NCC’s generelle krav ved fakturering

Ud over SKATs regler for fakturering, har NCC egne krav til fakturaer, for at de kan godkendes og betales. Opfylder din faktura ikke disse krav vil den blive sendt retur.

 • Fakturaen skal udstedes til korrekt NCC-virksomhed
 • Fakturaen skal mærkes med korrekt NCC referencenummer, se mere under ”mærkning af fakturaer”
 • Hvis ikke andet er aftalt, betaler NCC en faktura efter betalingsvilkår: løbende måned + 30 dage, forudsat at fakturaen er korrekt udstedt og godkendt.

Mærkning af fakturaer

Alle fakturaer som sendes til selskaber i NCC-koncernen, skal indeholde følgende information:

 • Referencenummer
  Numerisk information, antal positioner varierer afhængigt af hvilken virksomhed i koncernen I skal fakturere.
  NCC´s bestiller er ansvarlig for at give korrekt information ved bestilling.
 • Referenceperson
  For- og efternavn på bestilleren i NCC.
NCC Business Services

Faktureringsspørgsmål