Fakturering

Vi udfordrer til stadighed vores måde at arbejde på gennem et samlet, effektivt og ansvarligt indkøbsarbejde, som skaber værdi for NCC og vores kunder samt et bæredygtigt samfund. Vores leverandører er et af de vigtigste værktøjer i dette arbejde, og derfor har vi samlet informationer om, hvordan NCC arbejder med blandt andet indkøb og fakturering. Du kan også se igangværende licitationer eller logge ind på Leverandørportalen.

Fakturering til NCC

Hos NCC lægger vi stor vægt på at være tydelige og direkte i kommunikationen med vores leverandører. På disse sider finder du information om vores krav ved fakturering, hvordan du sender fakturaer, og hvorfor en faktura kommer retur.

NCC’s generelle krav ved fakturering

Nedenstående regler gælder, medmindre andet er aftalt:

 • NCC har betalingsvilkår løbende måned + 30 dage, forudsat at fakturaen er korrekt udstedt. Se SKATs  regler
 • Ud over SKATs regler har NCC krav på, at fakuraen skal være mærket, for at den skal være korrekt. Læs mere under overskriften "Mærkning af fakturaer". 
 • NCC tillader ingen form for videresalg af fakturaer til tredjepart, såkaldt ”factoring”.

Virksomhedsnavn og fakturaadresser - Danmark

 

Mærkning af fakturaer

Alle fakturaer, som sendes til en virksomhed i NCC-koncernen, skal indeholde visse obligatoriske oplysninger. Fakturaer, der mangler obligatoriske oplysninger, vil blive returneret.

 • Kodestreng
  Består af projektnummer (6-8 cifre), konto (5 cifre) og eventuelt en underkonto (4 cifre), som adskilles med en bindestreg, f.eks. 00000000-00000-0000.
 • Virksomhedsnavn
  Angiv det fuldstændige virksomhedsnavn samt CVR nr
 • Referenceperson
  Angiv for- og efternavn på ordregiver.