Fakturering

Vi udfordrer til stadighed vores måde at arbejde på gennem et samlet, effektivt og ansvarligt indkøbsarbejde, som skaber værdi for NCC og vores kunder samt et bæredygtigt samfund. Vores leverandører er et af de vigtigste værktøjer i dette arbejde, og derfor har vi samlet informationer om, hvordan NCC arbejder med blandt andet indkøb og fakturering. Du kan også se igangværende licitationer eller logge ind på Leverandørportalen.

Den 7. juni 2021 skifter NCC fakturaadresse

En gyldig adresse til et dansk selskab er det samme som selskabets juridiske adresse.

Se sammenstillingen på hele koncernens selskab i hvert land til højre på siden.

Send fakturaer elektronisk

NCC kan ikke modtage papirfakturaer og tilbyder i stedet følgende alternativ til dig, der sender fakturaer til os:

  • Sende e-faktura via din e-fakturaudbyder
  • Registrere faktura på BeastPortal www.beastportal.com
  • Sende PDF-faktura via e-mail

Læs mere om, hvordan du sender e-fakturaer til NCC på www.ncc.dk/for-leverandorer/fakturering2/sadan-sender-du-fakturaen/

Forkert faktura returneres

Fakturaer, der ikke opfylder vores krav, vil blive returneret til leverandøren pr. e-mail. Ud over de juridiske krav til fakturaen har NCC selv en række krav, der skal være opfyldt, for at fakturaen kan godkendes og betales:

  • Juridisk korrekt selskabsnavn i NCC
  • Korrekt CVR-nummer på NCC-selskab
  • NCC's referencenummer
  • Betalingsoplysninger

NCC accepterer ikke morarenter på returnerede/reklamerede fakturaer.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte NCC Business Services på telefon +45 88 70 39 99 eller e-mail nbs@ncc.se

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde!
Med venlig hilsen

NCC Group

NCC Business Services

Faktureringsspørgsmål