Helhedsperspektiv på indkøb

Med helhedsperspektiv mener vi viden og forretningsforståelse, som karakteriseres af vores værdier; ærlighed, respekt og tillid.

Vi vil sammen med vores samarbejdspartnere tilbyde vores kunder produkter og tjenester, som tager hensyn til både mennesker og miljø.

Vi vil påvirke hele værdikæden gennem et struktureret indkøbsarbejde. Vi skal bruge NCC's samlede styrke og sikre synergien i vores indkøbsarbejde, så vi opnår de laveste samlede omkostninger.

Vi vil bevare og skabe nye langsigtede relationer med samarbejdspartnere, som deler vores værdier. Gennem samarbejde vil vi udvikle omkostningseffektive løsninger og metoder.