Kontakter i NCC

Tjæreborg Grusgrav
Tjæreborg Grusgrav

Krogsgårdsvej 7B, 6731 Tjæreborg

Telefon: +45 75 13 44 33
Extra telefon: +45 24 86 45 87

Åbningstider: Man.-tors. 7:00-16:00, Fre. 7:00-14:00

Aarhus Sten & Grus
Aarhus Sten & Grus

Oliehavnsvej 28, 8000 Aarhus C

Telefon: +45 40 30 60 88

Åbningstider: Man.-tors. 6:00-16:00, Fre. 6:00-14:00

Avedøre Sten & Grus
Avedøre Sten & Grus

Stamholmen 225, 2650 Hvidovre

Telefon: +45 46 56 00 21

Åbningstider: Man.-tors. 6:00-16:00, Fre. 6:00-14:00

Bastrup Grusgrav
Bastrup Grusgrav

Ringkøbingvej 126, 6800 Varde

Extra telefon: +45 61 96 58 16

Åbningstider: Man.-tors. 7:00-16:00, Fre. 7:00-14:00

Bornholms Betonværk
Bornholms Betonværk

Snorrebakken 28, 3700 Rønne

Telefon: +45 56 95 28 11

Åbningstider: Man.-tors. 6:30-14:00, Fre. 6:30-13:00

Brylle Grusgrav
Brylle Grusgrav

Humlekrogen 18, 5690 Tommerup

Telefon: +45 65 97 32 63

Åbningstider: Man.-tors. 6:30-16:00, Fre. 6:30-15:00

Koledhus Grusgrav
Koledhus Grusgrav

Koledhusvej, 5853 Ørbæk

Telefon: +45 65 97 32 63
Extra telefon: +45 61 96 58 99

Åbningstider: Man.-tors. 6:30-16:00, Fre. 6:30-15:00

Køge Sten, Grus & Genbrug
Køge Sten, Grus & Genbrug

Pacifickaj 2, 4600 Køge

Telefon: +45 46 56 00 21

Åbningstider: Man.-tors. 6:00-15:30, Fre. 6:00-14:30

Løng Stenindustri & Genbrug
Løng Stenindustri & Genbrug

Kalundborgvej 94, 4180 Sorø

Telefon: +45 46 56 00 21

Åbningstider: Man.-tors. 6:00-16:00, Fre. 6:00-15:00

Michael Hansen, Sektordirektør Råstoffer, NCC Industry. Foto/illustration: Joakim Kröger
Michael Hansen

Adm. direktør i NCC Industry A/S og direktør i NCC Råstoffer, NCC Industry

Munke Bjergby Grusgrav
Munke Bjergby Grusgrav

Østervej 20, 4190 Munke Bjergby

Telefon: +45 46 56 00 21
NCC DrySand
NCC DrySand

Nordhavnsvej 17, 4600 Køge

Telefon: +45 46 56 00 21
Nyrand Grusgrav & Genbrug
Nyrand Grusgrav & Genbrug

Gammelrandgård, Gammelrand 10, 4470 Svebølle

Telefon: +45 46 56 00 21

Åbningstider: Man.-tors. 6:00-15:00, Fre. 6:00-15:30

Pederseje Stenværk & Genbrug
Pederseje Stenværk & Genbrug

4840 Nørre-Alslev, Nr. Vedbyvej 13A

Telefon: +45 46 56 00 21

Åbningstider: Man.-tors. 6:30-15:30, Fre. 6:30-15:00

Reerslev Grusgrav
Reerslev Grusgrav

Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene

Telefon: +45 46 56 00 21

Åbningstider: Man.-tors. 6:00-16:00, Fre. 6:00-15:30

Regisse Grusgrav
Regisse Grusgrav

Regissevej, 5853 Ørbæk

Telefon: +45 65 97 32 63