NCC afviser 3F-påstande

Historie i pressen om at 3F rejser sag mod NCC

I forbindelse med historien i pressen om, at 3F vil rejse sag mod NCC for at have udvist ”organisationsfjendtlig adfærd” i strid med hovedaftalens paragraf 1, vil NCC gøre følgende klart:

NCC tager på det skarpeste afstand fra påstanden om, at der er sket brud på hovedaftalen mellem DA og LO. Vi løser sagerne i det fagretlige system, og udtaler os ikke yderligere om den verserende sag.