Der kan godt gå lidt sport i affaldssorteringen

NCC har siden april sidste år arbejdet på at opføre ny genbrugsplads for Forsyning Helsingør. På byggepladsen er holdet gået målrettet til værks for at sortere deres eget affald, så mest muligt kan gå til genbrug – og det er lykkedes til UG.

”Vi begyndte med det, jeg vil kalde et normalt set up med nogle få containere,” fortæller projektassistent Tina Meyhoff. ”Siden fik vi containere og tønder til pvc, plast, jern, kemiaffald og den slags.”

Byggepladsens sorteringsplads har udviklet sig løbende med pladsens behov, der naturligt ændrer sig gennem byggeprojektets levetid. Senest er der stillet en særlig container op uden for sorteringspladsen, fordi det gør sorteringen lettere for tømrerne. De har fået deres egen todelte, lukkede container til gips og isolering.

Hvor skal den her hen?

”Vi oplever, at når vi stiller mulighederne til rådighed, så vil alle godt sortere,” siger Tina Meyhoff. ”Vi har sjak på pladsen, som ikke har været vant til at sortere så meget, så de har mange spørgsmål. Der bliver ofte spurgt ’hvor skal den her hen?’, og det er jo, fordi folk gerne vil gøre det rigtigt.”

Når nye håndværkere kommer på pladsen, kommer de til opstartsmøde, hvor der også er introduktion til sikkerhed og god adfærd. På det møde bliver håndværkerne også introduceret til sorteringspladsen.

”På mødet fortæller jeg, at her på pladsen sorterer vi vores affald,” siger Tina Meyhoff. ”Vi hjælper håndværkerne med at stille alle de nødvendige containere til rådighed. Det er vigtigt, at det er let at gøre det rigtigt.”

Hvis affaldssorteringen skal lykkes, handler det om at have en god dialog. Både på pladsen og med de eksterne samarbejdspartnere.

”Vi har øvet os,” siger Tina. ”Og på den måde er vi blevet klogere på, hvad det er for tal, vi kan få fra miljølogistik, så vi har dokumentation for, hvor godt vi gør det.”

Genbrugsplads_0
Genbrugsplads_3