Afgiften på danske råstoffer hæves

Folketinget har den 27. februar 2020 vedtaget, at afgiftssatserne på danske råstoffer hæves med 5,50 % fra og med den 1. april 2020.

Konkret betyder det, at man som indkøber af danske råstoffer fremover skal betale 16 øre mere pr. ton. Dette vil fremgå af de fakturaer, som NCC's kunder modtager pr. 1. april 2020.

Bemærk også, at afgiftssatserne hæves med yderligere 5,50 % den 1. januar 2023. Denne forhøjelse indeholder en indeksering, som omfatter årene 2023-2025, svarende til 1,8 pct. årligt. Formålet med indekseringen er, at afgifterne i affalds- og råstofafgiftsloven ikke udhules af den almindelige prisudvikling.

Har du spørgsmål til lovændringen, kan du læse hele lovforslaget til ændringerne på dette link

 

 

Søren Evald Jensen

Områdechef, Råstoffer Øst, NCC Industry