Bæredygtighed i byggeriet – Set fra skolebænken

NCC’s bæredygtige hovedsæde i Søborg slog for nylig dørene op for en gruppe af 70 ingeniørstuderende fra DTU. Her fik de en rundvisning i de nye kontorer, samt en snak om bæredygtighed i byggeriet. Vi benyttede lejligheden til at spørge to DTU studerende om, hvordan de som studerende ser på bæredygtighed i byggeriet.

dtu studerende

Nanna Sørensen læser bygningsdesign på DTU Lyngby og har i sit studie især fokus på energi, indeklima og bæredygtighed. Metin Sinanovski læser til bygningsingeniør på diplomlinjen og er ved at specialisere sig indenfor indeklima og energirigtigt byggeri.

Hvorfor I har valgt at have fokus på bæredygtighed i jeres studier?

Nanna: "Fordi bæredygtighed er nødvendigt at beskæftige sig med i vores samtid – det er vigtigt at integrere overvejelser vedrørende bæredygtigt byggeri i designprocessen af en bygning. På et personligt plan beskæftiger jeg mig med det for at gøre mig tidssvarende, og fordi jeg går ind for miljøbevidste løsninger på flere planer".

Metin: "For mig er det i høj grad et spørgsmål om, at byggebranchen står over for en stor udfordring i forhold til at levere bæredygtige løsninger. Som jeg ser det kalder løsningerne på en stor portion kreativitet, og det stiller krav til min faglighed. Og så tiltaler det mig, at bæredygtige løsninger kræver, at den kreative proces er i fokus".

Hvilken rolle spiller bæredygtighed i jeres studie?

Nanna: "Jeg synes godt, man kan fornemme, at DTU er traditionelt tænkende på nogle områder, men også forsøger at gå i en mere moderne og bæredygtig retning indenfor visse fag".

Metin: Faktisk mangler jeg en konkret definition af, hvad det indebærer i forhold til byggebranchen. Det kunne være fordelagtigt at få nogle eksperter i bæredygtighed ud på studierne".

Nanna: "Det er jeg så enig i. Altså der, hvor det batter i min optik, er der, hvor man laver integrerede bæredygtige løsninger, som man også kan tjene penge på. Det er også først der, at løsningerne bliver inddraget i byggebranchen – altså hvis det betaler sig økonomisk. Jo mere undervisning i bæredygtigt byggeri vi bliver tilbudt, jo mere kan vi bidrage med, når vi kommer ud i byggebranchen".

Mener I, at der bør være et større fokus på bæredygtighed i jeres uddannelser?

Nanna: "Ja klart. Man prøver at tilbyde bæredygtighedsorienterede fag, og der er efterspørgsel, men der mangler flere udbud. Jeg så gerne, at der var mere fokus på det, idet en bygning både skal være energirigtig i drift, men også være bæredygtig i et større regnskab".

Metin: "Jeg synes godt, at man kunne fokusere på en økonomisk vinkel i forhold til bæredygtighed i uddannelsen. Altså hvis vi er helhedsorienterede, så kan vi også spille ind med løsninger, der taler direkte ind i den virkelige verdens forretningsstrategier."

Nanna og Metin repræsenterer næste generation af ingeniører, der står klar til at træde ind i en branche, der i stigende grad har fokus på bæredygtige løsninger. Intet tyder derfor på at efterspørgslen på studerende med kompetencer indenfor bæredygtige løsninger, vil aftage i nærmeste fremtid.