I forgrunden NCC's forsyningsdivisions graveopgave - i horisonten ses Bakkedraget og Kysthusene på Tuborg Syd, hvor kollegerne fra Byggeri Øst er i fuld gang med at bygge boliger

En opgave ud over det sædvanlige

Vores dygtige folk fra NCC’s forsyningsdivision har været på en graveopgave lidt ud over det sædvanlige for Energinet

Som forberedelse til den kommende forlængelse af Nordhavnstunnelen skal der udføres nogle ledningsomlægninger – og for at det kan ske, er der brug for at få skåret nogle store sekantpæle over, som stammer fra etableringen af den første del af tunnelen.

Gravearbejdet kræver, at vi gør det, vi er bedst til – der skulle graves to huller, der var cirka 10 meter lange, 6 meter brede og 4,5 meter dybe. Men selve overskæringen af sekantpælene krævede, at vi ringede til en ven.

Udfordringer motiverer altid

”Det er altid sjovt at få en opgave, der er lidt anderledes, end vi plejer,” siger produktionschef René Kühle Pedersen. ”Og det er jo skønt at være en del af en virksomhed, der har stort set alle kompetencer i huset, så vi kunne fat i nogle af vores gode kolleger fra Råhus, som kunne hjælpe os med at skære sekantpælene over.”

Formålet med gravearbejdet var at fjerne sekantpælene for at gøre plads til Energinets kabeltrace, omlægning af gasledning og gøre klar til en ø1000 spildevandsledning for Novafos.

Luftfoto_3
Luftfoto_4
Luftfoto_1
Udgravning
Pæle løftes op
Sekantpæl